KUSASA

 • 9:40 Umculo

 • 9:50 Ingoma 84 Nomthandazo

 • 10:00 Yintoni Umthetho KaKristu?

 • 10:15 Thobela Umthetho KaKristu Naxa Ungabonwa Mntu

 • 10:30 Unokuwuthobela Njani Umthetho KaKristu Entsimini?

 • 10:55 Ingoma 96 Nezaziso

 • 11:05 Unamandla Kangakanani Umthetho KaKristu?

 • 11:35 Intetho YoBhaptizo

 • 12:05 Ingoma 59

EMVA KWEMINI

 • 1:20 Umculo

 • 1:30 Ingoma 153

 • 1:35 Amava

 • 1:45 Ushwankathelo LweMboniselo

 • 2:15 Iintsapho Zinokuwuthobela Njani Umthetho KaKristu?

 • 2:30 Unokuwuthobela Njani Umthetho KaKristu Esikolweni?

 • 2:45 Ingoma 70 Nezaziso

 • 2:55 Thandanani, Njengokuba UYesu Wanithandayo

 • 3:55 Ingoma 5 Nomthandazo