Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

UBukumkani BukaThixo Buyalawula!

Izigidi zabantu ziye zanandipha ubomi obumnandi nobukhuselekileyo phantsi korhulumente kaThixo ofezekileyo. Ngaba uyafuna ukulawulwa ngulo rhulumente?

Ileta Evela KwiQumrhu Elilawulayo

Isaziso esichulumancisayo esenziwa nguC. T. Russell ngo-Oktobha 2, 1914 saba yinyaniso njani?

ISAHLUKO 1

“Mabufike UBukumkani Bakho”

Kuzo zonke izinto ezafundiswa nguYesu, eyona nto wafundisa kakhulu ngayo buBukumkani bukaThixo. Buza kufika njani yaye nini?

ISAHLUKO 2

UBukumkani Buyazalwa Ezulwini

Ngubani owancedayo ukuze abantu bakaKristu abasemhlabeni balungiselelwe uBukumkani? Ziziphi iinkalo ezibonisa ukuba uBukumkani bungurhulumente wokwenene?

ISAHLUKO 3

UYehova Utyhila Injongo Yakhe

Ngaba uBukumkani babuyinxalenye yenjongo kaThixo yantlandlolo? UYesu wakhanyisa njani ngoBukumkani?

ISAHLUKO 4

UYehova Uyaliphakamisa Igama Lakhe

UBukumkani bulenzele ntoni igama likaThixo? Wena, yintoni onokuyenza ukuze ungcwalise igama likaYehova?

ISAHLUKO 5

UKumkani Uzisa Ukukhanya NgoBukumkani

Bazi kakuhle uBukumkani bukaThixo, abalawuli nabantu abaza kulawulwa bubukumkani, nezinto ezifunekayo ukuze unyaniseke kubo.

ISAHLUKO 6

Abantu Abashumayelayo—Bazinikela Ngokuzithandela

Kwakutheni ukuze uYesu aqiniseke ukuba wayeza kuba nomkhosi wabantu abashumayelayo ngemihla yokugqibela? Unokubonisa njani ukuba ufuna uBukumkani kuqala?

ISAHLUKO 7

Iindlela Zokushumayela—Kusetyenziswa Zonke Iindlela Zokuba Abantu Beve Isigidimi

Funda ngeendlela ezintsha eziye zasetyenziswa ngabantu bakaThixo ukuze bafikelele kubantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka ngeendaba ezilungileyo ngaphambi kokuba isiphelo sifike.

ISAHLUKO 8

Izixhobo Zokushumayela—Ukuvelisa Iincwadi Eziza Kusetyenziswa Kwintsimi Yehlabathi

Umsebenzi wethu wokuguqulela ubonisa njani ukuba uKumkani unathi? Ziziphi izibakala ezingeencwadi zethu ezikwenza uthi uBukumkani buyinto yokwenene?

ISAHLUKO 9

Imiphumo Yokushumayela—“Amasimi . . . Amhlophe Ukuze Kuvunwe”

UYesu wafundisa abafundi bakhe izifundo ezibini ezibalulekileyo ngowona msebenzi ubalulekileyo wokuvunwa kwabantu. Ezi zifundo zisiphembelela njani namhlanje?

ISAHLUKO 10

UKumkani Ulungisa Aze Acoce Abantu Bakhe Ngokomoya

Yintoni ezifana ngayo iKrismesi nomnqamlezo?

ISAHLUKO 11

Kulungiswa Indlela Yokuziphatha—Ibonisa Ubungcwele BukaThixo

Abalindi namasango etempile eyabonwa nguHezekile ayenentsingiselo ekhethekileyo kubantu bakaThixo ukususela ngo-1914.

ISAHLUKO 12

Ukulungelelaniselwa Ukukhonza “UThixo Woxolo”

IBhayibhile ithelekisa isidubedube noxolo kungekhona ucwangco. Ngoba? Impendulo iba naliphi ifuthe kumaKristu namhlanje?

ISAHLUKO 13

Abavakalisi BoBukumkani Baya Ezinkundleni

Iijaji zezinye iinkundla eziphakamileyo namhlanje zijonga izinto njengomfundisi woMthetho wamandulo uGamaliyeli.

ISAHLUKO 14

Xhasa Urhulumente KaThixo Kuphela Ngokunyanisekileyo

“Umlambo” wentshutshiso owafikela amaNgqina kaYehova ngenxa yokuba engathath’ icala kwezopolitiko waginywa ngumthombo ongalindelwanga.

ISAHLUKO 15

Silwela Ukunqula Ngokukhululekileyo

Abantu bakaThixo baye balwela ukuthobela umthetho ngokukhululekileyo—umthetho woBukumkani bukaThixo.

ISAHLUKO 16

Sihlanganisana Ngenjongo Yokunqula

Yintoni esinokuyizuza xa sihlanganisene ukuze sinqule uYehova?

ISAHLUKO 17

Kuqeqeshwa Abashumayeli BoBukumkani

Izikolo zobuthixo zibenze njani abashumayeli boBukumkani balungela ukuwenza kakuhle umsebenzi wabo?

ISAHLUKO 18

Indlela Imisebenzi YoBukumkani Exhaswa Ngayo Ngemali

Ivela phi le mali? Isetyenziswa njani?

ISAHLUKO 19

Umsebenzi Wokwakha Uzukisa UYehova

IiHolo zisisa uzuko kuThixo, kodwa kukho enye into ayixabisa nangakumbi.

ISAHLUKO 20

Umsebenzi Wokunceda Abanye

Sazi njani ukuba umsebenzi wokunceda yinxalenye yokunikela inkonzo engcwele kuYehova?

ISAHLUKO 21

UBukumkani BukaThixo Buphelisa Iintshaba Zabo

Ungazilungiselela imfazwe yeArmagedon ngoku.

ISAHLUKO 22

UBukumkani Bufeza Intando KaThixo Emhlabeni

Unokuqiniseka njani ukuba izithembiso zikaYehova ziza kuzaliseka?