Ngaba ungaphendula uthi . . .

  • ewe?

  • hayi?

  • mhlawumbi?

 OKO KUTHETHWA YIBHAYIBHILE

“UThixo . . . uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, yaye ukufa, ukubandezeleka, ukukhala okanye iintlungu akuzi kubakho.”—ISityhilelo 21:3, 4, Contemporary English Version.

INDLELA EKUNOKUKUNCEDA NGAYO OKU

Sisiqinisekiso sokuba uThixo akanguye unobangela weengxaki zethu.—Yakobi 1:13.

Kuyathuthuzela ukwazi ukuba uThixo uyayiqonda indlela esivakalelwa ngayo xa sibandezelekile.—Zekariya 2:8.

Kukunika ithemba lokuba konke ukubandezeleka kuza kuphela.—INdumiso 37:9-11.

 NGABA SINOKUKUKHOLELWA NGOKWENENE OKO KUTHETHWA YIBHAYIBHILE?

Ewe, ngenxa yezi zizathu zimbini:

  • UThixo ukuthiyile ukubandezeleka nokungabikho kokusesikweni. Phawula indlela uThixo awavakalelwa ngayo xa abantu bakhe baphathwa ngenkohlakalo ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile. IBhayibhile ithi wayecinezeleka ngenxa yabo “babebatyhalatyhala.”—ABagwebi 2:18, INguqulelo Yehlabathi Elitsha.

    UThixo akabafuni abantu abaphatha kakubi abanye. Ngokomzekelo, iBhayibhile ithi ‘izandla eziphalaza igazi elimsulwa’ uyazicekisa.—IMizekeliso 6:16, 17.

  • UThixo ukhathalele ngamnye wethu. Asingobantu kuphela ‘abazi ngamnye isibetho sakhe nentlungu yakhe’ kodwa noYehova uyasazi!2 Kronike 6:29, 30.

    NgoBukumkani bakhe, kungekudala uYehova uza kuphelisa ukubandezeleka kumntu ngamnye. (Mateyu 6:9, 10) Okwangoku, uyabathuthuzela abo babhenela kuye ngokunyanisekileyo.—IZenzo 17:27; 2 Korinte 1:3, 4.

 KHAWUCINGE NGOKU

Kutheni uThixo evumele ukubandezeleka?

IBhayibhile iyawuphendula lo mbuzo kumaROMA 5:12 nakwe-2 KAPETROS 3:9.