Ngaba sinokuzifumana . . .

  • kwisayensi?

  • koongqondo-ngqondo?

  • eBhayibhileni?

 OMNYE UMBHALI WEBHAYIBHILE WATHI KUTHIXO

“Ndiqondise . . . Ilizwi lakho liyinyaniso.” —INdumiso 119:144, 160, iNguqulelo Yehlabathi Elitsha.

IBhayibhile iphendula imibuzo yabantu abaninzi.

Ngaba ungathanda ukuba ngomnye wabo?

Ungancedwa yiWebhsayithi ethi, jw.org/xh.

 KULE MIBUZO, NGUWUPHI OWONA UNOMDLA KUWO?

Fumana iimpendulo zeBhayibhile zale mibuzo ku-jw.org/xh.

(Yiya kwindawo ethi, IIMFUNDISO ZEBHAYIBHILE > IMIBUZO YEBHAYIBHILE)