INDUMISO 138:3

KUSASA

 • 9:30 Umculo

 • 9:40 Ingoma 73 Nomthandazo

 • 9:50 UYehova Usinceda Sibe Nesibindi

 • 10:05 Ungcelele: Yiba Nesibindi . . . 

  • NjengoEnoki

  • NjengoMoses

  • NjengoYehoshafati

  • NjengoPetros

 • 11:05 Ingoma 69 Nezaziso

 • 11:15 Qweba Isibindi Entsimini

 • 11:30 Intetho Yobhaptizo

 • 12:00 Ingoma 48

 EMVA KWEMINI

 • 1:10 Umculo

 • 1:20 Ingoma 63 Nomthandazo

 • 1:30 Intetho Yesidlangalala: Lumele Unqulo Lwenene

 • 2:00 Ushwankathelo LweMboniselo

 • 2:30 Ingoma 76 Nezaziso

 • 2:40 Ungcelele: Yiba Nesibindi NjengoKristu Xa Ulingwa Ukuba Wophule Imigaqo KaYehova

  • Entsatsheni

  • Esikolweni

  • Emsebenzini

  • Ekuhlaleni

 • 3:40 Niza Kufumana Umvuzo Omkhulu Ngokuba Nesibindi

 • 4:15 Ingoma 119 Nomthandazo