Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

 EDOMINICAN REPUBLIC

Ukushumayela Ngokukhululekileyo

Ukushumayela Ngokukhululekileyo

 UTrujillo Uyabulawa

Ngo-1960, ulawulo lobuzwilakhe lukaTrujillo lwalusele lugxekwa kanobom lihlabathi yaye lungafunwa nokubonwa nangabantu belizwe lakhe. Kanye ngelo xesha lezixholoxholo kwezopolitiko, kwafika uMilton Henschel owayesuka kwikomkhulu lehlabathi, waya kwindibano yeentsuku ezintathu eyayingoJanuwari 1961. Kwakukho abantu abayi-957 kwintlanganiso yesidlangalala, kwaza kwabhaptizwa abayi-27. Ngelo xesha, uMzalwan’ uHenschel wanceda abazalwana ukuba baqalise ukulungiselela ukuba umsebenzi wenziwe ngolungelelwano baze benze imaphu yomhlaba ekuza kushunyayelwa kuwo.

UEnrique Glass noJulián López, banikwa umsebenzi wokutyelela amabandla. UJulián uthi, “Esam isiphaluka sasiquka amabandla amabini akwimpuma yelizwe nawo onke amabandla akumntla. EsikaEnrique sasiquka onke amanye amabandla akwimpuma nawo onke akumzantsi.” Loo matyelelo abangela ukuba amabandla aqale apho ebeyeke khona ukunxibelelana nentlangano, aza akhuthaza nabazalwana ekukhonzeni uThixo.

USalvino noHelen Ferrari baya eDominican Republic, ngo-1961

Ngo-1961 kwafika uSalvino noHelen Ferrari, ababephumelele kwiklasi yesibini yaseGiliyadi. Amava abawafumana ngoxa babengabathunywa bevangeli eCuba aba luncedo kakhulu kumsebenzi wokushumayela eDominican Republic. Kamva uSalvino waba lilungu leKomiti Yesebe de wafa ngo-1997, yena uHelen ubekwinkonzo yexesha elizeleyo kangangeminyaka eyi-79, kwemininzi kuleyo ebengumthunywa wevangeli.

Kungekudala befikile abakwaFerrari, ulawulo lukaTrujillo lwaphela ngendlela emasikizi ngobusuku  bangoMeyi 30, 1961, xa abantu abambulalayo bavuthulula imoto yakhe ngeembumbulu. Noko ke, ukubulawa kwakhe akuzange kuziphelise iingxwabangxwaba zezopolitiko; kwaqhubeka kugquba iingxushungxushu zezopolitiko nezabahlali kangangeminyaka.

Umsebenzi Wokushumayela Utyhalela Phambili

Lwagaleleka kanye ngelo xesha uninzi lwabathunywa bevangeli. Kwiintsuku nje ezimbini emva kokubulawa kukaTrujillo, kwafika uWilliam Dingman owaphumelela kwiklasi yokuqala eGiliyadi nomkakhe uEstelle, uThelma Critz kunye noFlossie Coroneos, ababesuka kwisebe lasePuerto Rico. UWilliam uthi: “Ekufikeni kwethu kwakungumbhodamo nje, yaye amajoni ayesehl’ esenyuka. Uqhushululu olwalulapho lwalusoyikeka, yaye amajoni ayejonga wonke umntu okuhola wendlela. Samiswa kaninzi, yaye sihlandlo ngasinye imithwalo yethu yayihlolwa. Kwakukhutshwa yonke into esezisutikheyisini zethu, kwanezona zinto zincinane.” Kwakunzima ngokwenene ukushumayela kwezo meko zopolitiko zimaxongo neziyingozi.

Emva kweminyaka eyi-67 bengabathunywa bevangeli abakhutheleyo, uThelma Critz noEstelle bekunye noWilliam Dingman basekweli lizwe

UWilliam uthi: “Ngoxa kwakulawula uTrujillo, abantu baxelelwa ukuba amaNgqina kaYehova ngamaKomanisi yaye ngabona bantu bayingozi. . . . Noko ke, ngokuthe ngcembe, sakwazi ukukuphelisa oko kungafunwa.” Ngenxa yendlela ekwakusetyenzwa ngayo, abantu abaninzi abanyanisekileyo babesamkela isigidimi soBukumkani. Wathi uphela unyaka wenkonzo ka-1961, kwabe kukho oovulindlela abakhethekileyo abayi-33 kweli lizwe.