Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-2015

 EDOMINICAN REPUBLIC

Uhlaselo Olukhohlakeleyo

Uhlaselo Olukhohlakeleyo

“Aza Kutshayelwa Kuthi Nya”

UBorbonio Aybar wabhaptizwa ngoJanuwari 19, 1955, ngoxa umsebenzi wawusavaliwe. Emva kokuba ebhaptiziwe, waqhuba izifundo zeBhayibhile ezininzi eMonte Adentro naseSantiago. Xa umsebenzi wavulwayo ngo-1956, ezinye zezifundo zakhe zabhaptizwa, kuquka nenkosikazi yakhe.

NgoJulayi 1957, amagosa karhulumente ahlanganisana eSalcedo ukuze abhunge ngamaNgqina. UMzalwan’ uAybar uthi, “UFrancisco Prats-Ramírez wayephambili ekuthetheni. UPrats-Ramírez wathi, ‘Kwiintsuku nje ezimbalwa ukusuka ngoku, aza kutshayelwa kuthi nya!’” Kungekudala emva koko, ngoJulayi 19, 1957, amapolisa agqogqa amaNgqina kaYehova eBlanco Arriba, e-El Jobo, eLos Cacaos naseMonte Adentro.

UMzalwan’ uAybar uthi: “Ndandingomnye wabantu abavalelwayo. Sasiwa kwikomkhulu lomkhosi eSalcedo. Ukufika nje kwethu apho, ndangonjwa nguSaladín umphathi-mkhosi. Wasityityimbisel’ umnwe ngoxa evutha ngumsindo. Sahlulwa sangamaqela amabini, elamadoda nelabafazi. Emva koko, oonogada batshona kuthi, besikhaba yaye besingomba, amabhinqa ebethwa ngeenduku. Lonke elo xesha besithi, ‘ndingumKatolika yaye ndiyabulala.’”

“Ndiyifundile iBhayibhile, yaye ndiyazi ukuba uYehova nguThixo”

UMzalwan’ uAybar wahlawuliswa imali waza wavalelwa kangangeenyanga ezintathu. Uthi: “Ngoxa sivalelwe, umphathi-mkhosi uSantos Mélido Marte weza kusibona. Wathi kuthi: ‘Ndiyifundile iBhayibhile, yaye ndiyazi ukuba uYehova nguThixo. Anenzanga nto ibinokunibambisa, kodwa ke akukho nto ndinokuyenza kuba  senilapha nje ngoobhishophu bamaKatolika. Ekuphela kwabantu abanokunikhupha apha ikwangabo aba okanye isikhulu uTrujillo.’”

“Nguwe Isikhulu?”

Kwabo babebanjiwe kwakukho intombi nabatshana bakaFidelia Jiménez, bonke babefundelwa nguye. Nangona uFidelia wayengavalelwanga, wazisa kwabasemagunyeni ukuze avalelwe kuba efuna ukukhuthaza abo sele bevalelwe. Ngelo xesha inkumanda ephakamileyo yasemkhosini uLudovino Fernández, owayedume ngekratshi nenkohlakalo weza kule ntolongo. Wathi makabizelwe uFidelia, akufika wambuza, “Nguwe isikhulu?”

UFidelia wathi, “Hayi, nini kaloku izikhulu.”

UFernández wathi, “Oh, ungumfundisi ke?”

UFidelia waphendula wathi, “Hayi nguYesu umfundisi.”

UFernández waphinda wabuza, “Ayinguwe obangele ukuba bonke aba bantu bavalelwe, kuba nguwe obafundisileyo, andithi?”

UFidelia wathi, “Hayi, bevalelwe nje yiBhayibhile. Kaloku benza oko bakufunde kuyo.”

Kanye ngelo xesha, kwadlula abazalwana ababini ababebanjiwe, uPedro Germán noNegro Jiménez, owayengumzala kaFidelia. Babesuswa kwisisele ababevalelwe bodwa kuso, besisiwa kwesiqhelekileyo. Ihempe kaNegro yayizele igazi elomileyo yena uPedro eneliso elityhufu-tyhufu. Ebona indlela ababethwe ngayo ngenkohlakalo, uFidelia wabuza le nkumanda, “Le yindlela enibaphatha ngayo abantu abalungileyo, abanyanisekileyo nabamoyikayo uThixo?” Ebona ukuba uFidelia akamoyiki, uFernández wathi makabuyiselwe esiseleni.

 Abakhonzi bakaYehova abathembekileyo kwafuneka babe nesibindi kuloo ntshutshiso iqatha—ngenene baba naso! Nabasemagunyeni bakubona oku. Ngokomzekelo, ngoJulayi 31, 1957, uLuis Arzeno Colón, owayesebenza ngokusondeleyo nomongameli wabhalela umphathiswa wezangaphandle esithi: “Nangona umthetho omiselwe kwintlanganiso yamagosa karhulumente usithi umsebenzi wehlelo lamaNgqina kaYehova awukho semthethweni, uninzi lwamalungu alo aluyekeleli.”