Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-2015

 EDOMINICAN REPUBLIC

“Siya Kubazi Ngeny’ Imini”

“Siya Kubazi Ngeny’ Imini”

“Siya Kubazi Ngeny’ Imini”

Malunga no-1935, kumaphandle aseCibao Valley, uPablo González waqalisa ukufunda iBhayibhile. Kangangethutyana wakhe wanxulumana neqela lamaProtestanti, kodwa walishiya kuba wafumanisa ukuba indlela elenza ngayo izinto ayiyo le ayifunde eZibhalweni. Ngoko ke, waqhubeka ezifundela iLizwi likaThixo yaye waqalisa nokuxelela abanye ngezinto awayezifunda. Waqala ngokuxelela abantu bakowabo nabamelwane waza kamva waxelela nabanye esixekweni. Wathengisa ifama yakhe neenkomo zakhe ukuze abe nemali yokuya kushumayela kwezinye iindawo.

Ngo-1942, uPablo wayesele etyelela iintsapho eziyi-200 kwimimandla ekufuphi yaye eqhuba neentlanganiso nangona wayengazange wadibana namaNgqina kaYehova. Wayebongoza abantu ukuba bafunde iBhayibhile yaye baziphile izinto abazifundayo. Abaninzi baziva izinto awayezithetha baza bayeka ukutshaya, namadoda ayeka ukuba nabafazi abaninzi.

Omnye wabantu abasiphulaphulayo isigidimi seBhayibhile awayethetha ngaso uPablo, nguCeleste Rosario.  Ukhumbula oku: “Xa ndandineminyaka eyi-17, umzala kamama, uNegro Jiménez, wayekwiqela elalikhokelwa nguPablo González. Wayesoloko efika ekhaya aze asifundise iZibhalo. Yaba zezo Zibhalo ezabangela ukuba ndiyishiye iCawa yamaKatolika. Ecaweni sasifundelwa isiLatini esasingasazi nokusazi. Kungekudala emva koko, kwafika uPablo González waza wasikhuthaza. Wathi: ‘Asikho phantsi kwayo nayiphi icawa eyaziwayo, kodwa sinabazalwana abasehlabathini. Asikabazi ukuba ngoobani nokuba bazibiza njani, kodwa siya kubazi ngeny’ imini.’”

UPablo waseka amaqela abafundi beBhayibhile eLos Cacaos Salcedo, eMonte Adentro, eSalcedo, naseVilla Tenares. Ngo-1948, xa wayemise ngebhasi eSantiago, wabona amaNgqina eshumayela esitratweni, aza amnika iMboniselo. Ngesinye isihlandlo wadibana nodade owamnika iincwadi ezimbini waza wammemela eSikhumbuzweni sokufa kukaKristu esasiza kuba seSantiago. Wakuthanda kakhulu oko wakuva eSikhumbuzweni waza wazixelela ukuba ude wayifumana inyaniso yaye abo babelapho ngabo wayenethemba lokuba uya kubazi ngeny’ imini.

 Abathunywa bevangeli batyelela abantu ababefundelwa nguPablo. Kwenye yeendawo ababehlangisana kuzo ooPablo, bafika belindwe ngomdla ngabantu abayi-27. Abanye babo bantu babehambe iikhilomitha eziyi-25 ngezikaTshiwo; abanye behambe iikhilomitha eziyi-50 ngamahashe! Kwenye indawo kwakukho abayi-78, kwaza kwenye baba yi-69.

UPablo wanika aba bavakalisi bangabathunywa bevangeli amagama abantu abayi-150 abanomdla. Abo bantu bathobekileyo nabathanda uThixo babesele befunda iBhayibhile yaye bephila ngemigaqo yayo. Eyona nto babeyifuna yayiyintlangano nolwalathiso. UCeleste ukhumbula oku: “Abathunywa bevangeli basityelela, saza saba nentlanganiso. Kwalungiselelwa ubhaptizo. Ekhaya ndaba ngowokuqala ukubhaptizwa. Kwalandela umama, uFidelia Jiménez, nodadewethu uCarmen.”

Indibano yesiphaluka yokuqala eDominican Republic, eyayibanjelwe eSantiago ngoSeptemba 23-25, 1949, yaba nefuthe kumsebenzi wokushumayela. Kweza abantu abaninzi ababeyifuna aph’ inyaniso, yaye ababekho kwintetho yesidlangalala eyayingeCawa baba yi-260 kwaza kwabhaptizwa abayi-28. Loo ndibano yeentsuku ezintathu yenza abaninzi abasandul’ ukungena enyanisweni baqiniseka ukuba le yintlangano esetyenziswa nguThixo ukuze aphumeze ukuthanda kwakhe.