Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-2015

 EDOMINICAN REPUBLIC

Ithemba Elivuyisayo

Ithemba Elivuyisayo

Igama Elihle

Sekuyiminyaka emalunga namashumi asixhenxe ekho amaNgqina kaYehova eDominican Republic. Kuyo yonke le minyaka, kuye kwathethwa kakuhle kakhulu ngawo. Ngalo lonke ixesha abantu bebona abavakalisi entsimini, bacela iincwadi, yaye kuxhaphakile ukuva abantu entsimini bethetha amazwi afana nala: “Ndiyayithanda le cawa” okanye “Yhaaz, iBhayibhile ilaph’ egazini kuni.”

Ngokomzekelo, khawuve into eyenzekayo xa kwakhiwa iHolo yoBukumkani kwisiza esasinikelwe ngomnye umzalwana. Lo mzalwana wathi xa esiya kusibhalisa, wafumanisa ukuba kukho umntu osibhalise ngegama lakhe ngobuqhetseba, waza lo mntu watyhola lo mzalwana ngelithi ufuna ukuthatha isiza sakhe. Le ngxaki yasiwa enkundleni. Eli tyala lalinzima ngokwenene kuba lo mntu wayeneempepha ezibonisa ukuba isiza sesakhe.

Ngaxa lithile ijaji yabuza igqwetha lalo mzalwana ukuba lize kumela bani. Xa lathi limela umbutho wamaNgqina kaYehova, le jaji yathi: “Ukuba umela amaNgqina kaYehova, akukho sizathu sokuthandabuza nanye into oyithethayo. Ndiyawazi amaNgqina kaYehova, ngabantu abanyanisekileyo. Akasoze azame ukuqhatha mntu kuba efuna ukuthatha into engeyoyawo.”

Xa ubungqina bathiwa thaca phambi kwenkundla, kwacaca mhlophe ukuba amaphepha alo mfo ngawomgunyathi, ngoko amaNgqina aliphumelela elo tyala. Igqwetha eliliNgqina lithi: “Asinto yothusayo le. Kuzo zonke iinkundla zeli lizwe amaNgqina kaYehova ahlonitshwa gqitha.”

 Kwixa Elizayo

Asazi ukuba bangaphi abantu abathanda ubulungisa abasaza kufunda inyaniso yeBhayibhile baze banqule uThixo oyinyaniso. Okwangoku, kwenziwa konke okusemandleni ukuze kufikelelwe kwabo bantu. Ngokomzekelo, ngo-2013 amaNgqina kaYehova aseDominican Republic ashumayele iiyure ezingaphezu kwezigidi eziyi-11 aza aqhuba izifundo eziyi-71 922. Kuye kwakhuthaza ngokwenene ukubona ayi-9 776 esiba ngoovulindlela. KwangoAgasti 2013, bekukho abavakalisi abakhutheleyo abayi-35 331. Ukongezelela koko, kuyabonakala ukuba kuseza kubakho ulwando, kuba abebekho kwiSikhumbuzo bebeyi-127 716.

Ukushumayela nokwenza abafundi eDominican Republic kusuka kude, mhla kwafika uLennart noVirginia Johnson, ngeCawa, ngoAprili 1945. AmaNgqina kaYehova aseDominican Republic alixabisa ngokwenene ilifa awalifumanayo lokwazi uYehova nesibindi esaboniswa ngabanquli bokwenyaniso bezizukulwana ezidlulileyo. Kodwa okona kubaluleke nangakumbi ngoku, axabisa ilungelo ‘lokunikela ubungqina obucokisekileyo ngokuphathelele ubukumkani bukaThixo.’ (IZe. 28:23) Akhangele phambili kusuku lwaxa onke amaNgqina aseDominican, ekunye nawasehlabathini lonke, eya kucula ingoma ethi: “UYehova uthe waba ngukumkani! Mawuvuye umhlaba.”—INdu. 97:1.