Ukuma komhlaba Ummandla omkhulu wesiqithi saseHispaniola yiDominican Republic; omnye yiHaiti. Kweli lizwe kukho amahlathi ashinyeneyo, oorhec’ izulu beentaba, imigxobhozo neentlango. Eyona ntaba iphakame kakhulu eDominican Republic, yiPico Duarte, eziimitha eziyi-3 175 ukuphakama. Ummandla omninzi wolwandle lwakhona unentlabathi entle emhlophe, ngaphakathi kukho iintlambo ezichumileyo ezifana neCibao Valley.

Abantu Uninzi lwabantu abahlala apha ngabebala. Kukho amaqedlana amaninzi abantu; kodwa abona baninzi ngabaseHaiti.

Ulwimi Olona lwimi luthethwa apha siSpanish.

Abazalwana noodade bayazonwabisa

 Indlela Abazixhasa Ngayo Imigodi, iswekile, ikofu nemizi-mveliso yecuba zezona zinto baphila ngazo abantu balapha. Kutshanje imeko yezoqoqosho iye yaphucuka ngenxa yabakhenkethi nemizi-mveliso.

Imozulu Kwesi siqithi ilanga ligqats’ ubhobhoyi, yaye amaxesha amaninzi iqondo lobushushu lidla ngokuba ngu-25 ngokuka-Celsius. Ngonyaka kunetha izandyondyo zemvula kummandla weentaba ongasempuma kodwa azibi mandla kwimimandla eyomileyo. Ngamathub’ athile kuntlitha iinkqwithela neenkanyamba.

Amasiko Ukutya okuxhaphakileyo yirayisi, iimbotyi nemifuno. Abantu balapha bathanda nokutya kwaselwandle, iziqhamo ezikhula emahlathini, iipepile neeplantains ezigcadiweyo. Ezinye zezi zinto ziyafakwa kokona kutya kuthandwayo apha, iLa Bandera Dominicana (iflegi yaseDominican). Abantu balapha bathanda ibaseball, umculo nomdaniso, ingakumbi imerengue. Bathanda kakhulu ukudlala isiginkci, amagubu, iimbande neemarimba.