Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova ka-2014

 ISIERRA LEONE NEGUINEA

1915-1947 Iintsuku Zokuqala (Inxalenye 1)

1915-1947 Iintsuku Zokuqala (Inxalenye 1)

 Ukukhanya Kwenyaniso Kuqalisa Ukuqaqamba

Iindaba ezilungileyo ziye zafikelela eSierra Leone ngo-1915 xa abahlali babuya eNgilani benoncwadi lweBhayibhile. Malunga noJulayi waloo nyaka, umkhonzi kaYehova wokuqala obhaptiziweyo wagaleleka eFreetown. Igama lakhe yayinguAlfred Joseph. Wayena-31 ibe wazalelwa eGuyana, kuMzantsi Merika. Wabhaptizwa ekuqaleni kwaloo nyaka eBarbados, eWest Indies, ibe wayephangela eFreetown njengomqhubi kaloliwe. UAlfred wayehlala kwizindlu zabantu abasebenza koololiwe eCline Town, eziikhilomitha eziyi-3.2 ukusuka kuMthi woMqhaphu waseFreetown. Waqalisa ukuncokola nabantu asebenza nabo ngesigidimi seBhayibhile.

Kunyaka olandelayo, kwafika uLeonard Blackman owayekhe waphangela noAlfred, ibe umama wakhe uElvira Hewitt nguye owazisa uAlfred ngenyaniso. ULeonard waba ngummelwane ka-Alfred, ibe babedibana rhoqo ukuze bancokole ngeBhayibhile. Babesasaza noncwadi lweBhayibhile kubahlobo babo nakwabanye abantu abanomdla.

UAlfred noLeonard bafumanisa ukuba amasimi aseFreetown “amhlophe ukuze kuvunwe.” (Yoh. 4:35) Ngo-1923, uAlfred wabhalela ikomkhulu lamaNgqina eNew York esithi: “Abantu abaninzi apha banomdla eBhayibhileni. Ningasithumelela umntu oza kubanyamekela noza kuncedisa kumsebenzi wokushumayela eSierra Leone?” Wafumana impendulo ethi: “Siza kunithumelela umntu!”

UAlfred uthi: “Kwiinyanga eziliqela kamva, ezinzulwini zobusuku ngomnye uMgqibelo, ndafowunelwa ndingalindelanga.”

UWilliam “Bible” Brown nenkosikazi yakhe uAntonia

 “Lo mntu wathi, ‘Nguwe lo ebebhalele iWatch Tower Society ecela abantu abaza kuza kushumayela?’

“Ndaphendula ndathi: ‘Ewe.’

“Laphinda lathi eli lizwi likhulu: ‘Bathumele mna ke.’

“Eli lizwi yayilelikaWilliam R. Brown. Yena, umkakhe uAntonia nentwazana yabo bafika ngaloo mini ibe bahlala eGainford Hotel.

“Ngentsasa elandelayo xa mna noLeonard sasiqhuba isifundo seBhayibhile seveki ngeveki kwathi gqi indoda enkulu emnyango. Loo ndoda yayinguWilliam R. Brown. Wayenenzondelelo ngenyaniso kangangokuba wayefuna ukunikela intetho ngosuku olulandelayo. Saqasha eyona holo inkulu eFreetown—iWilberforce Memorial Hall—ibe salungiselela ukuba intetho yokuqala kwezine inikelwe ngengokuhlwa yangoLwesine olandelayo.

“Iqela lethu elincinane lalixakekile libhengeza ezi ntetho kumaphephandaba, lihambisa izimemo, lixelela nabantu.  Sasizibuza enoba baza kuza na abantu, kodwa kwakungeyomfuneko ukuba sizikhathaze. Kweza abantu abamalunga ne-500 eholweni, kuquka abafundisi abaninzi baseFreetown. Sasivuya kakhulu!”

Ebudeni bentetho eyathatha iyure, uMzalwan’ uBrown wacaphula kakhulu eZibhalweni, ibe wasebenzisa izilayidi ukuze abonise iivesi zeBhayibhile awayezityhila. Wayesitsho ngokuphindaphindiweyo ukuba, “AsingoBrown lo uthetha la mazwi kodwa yiBhayibhile.” Abezileyo babechukumisekile kangangokuba babeqhwaba izandla emva kwengongoma nganye. Ayibobuciko bukaMzalwan’ uBrown obabuchukumisa kodwa kukusebenzisa kwakhe iZibhalo. Elinye ilungu leqela lonqulo iecclesiastical lathi, “UMnu. Brown uyayazi iBhayibhile!”

1924

Iintetho zikaMzalwan’ uBrown zazisaziwa ngumntu wonke esixekweni, ibe abantu babethontelana ukuya kuzimamela. KwiCawa elandelayo, iholo yayizele imi ngeembambo kumanyelwe intetho ethi, “Ukuya Nokubuya Esihogweni—Ngoobani Abalapho?” Iinyaniso ezazithethwa nguMzalwan’ uBrown ngaloo ngokuhlwa zabangela ukuba nabantu abaphambili ecaweni bayeke.

Eyona ntetho yatsala abantu abaninzi yayiyeyesine neyokugqibela eyayisithi, “Izigidi Eziphilayo Ngoku Azisayi Kuze Zife,” kangangokuba omnye umhlali waseFreetown wade wathi, “Kwanyanzeleka ukuba iicawa ziyeke ukungena ngeengokuhlwa ngoba wonk’ umntu wayesiya kumamela intetho kaMzalwan’ uBrown.”

UMzalwan’ uBrown wayesoloko esebenzisa iBhayibhile njengelona gunya afundisa ngalo, ngoko abantu baqala ukumbiza ngokuba ngu-“Bible” Brown. Lo kaBrown waduma ngalo ke eli gama kuyo yonke iNtshona yeAfrika. Wade wabugqiba ubomi bakhe basemhlabeni ezingca ngeli gama.