UYehova wabonisa uHezekile umbono wenqwelo enkulu yasemazulwini emela inxalenye engabonakaliyo yentlangano yakhe. Nakubeni le nqwelo inkulu, yenza amatshe xa ihamba ibe ijika ngesantya esiphezulu. (Hez. 1:15-28) Izinto ezibangel’ imincili eziye zenzeka kulo nyaka udlulileyo zibonisa ukuba nenxalenye esemhlabeni yentlangano kaYehova uThixo ihamba ngesantya esifanayo.