Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

 UMBUZO 2

Kutheni Ndizikhathaza Ngobuhle?

Kutheni Ndizikhathaza Ngobuhle?

KUTHENI KUBALULEKILE?

Ezinye izinto zibalulekile kunoko ukubona esipilini.

UBUNOKWENZA NTONI WENA?

Khawucinge ngoku: Xa uJulia ezijonge esipilini, inye nje into ayibonayo, kukuba usisidudla. Uzixelela oku, “Kufuneka ndiphungule amafutha”—nangona abazali nezihlobo zakhe zisithi “ubhitye ngumcinga.”

UJulia ucinga ukwenza nantoni na ukuze ahlise umzimba ngeekhilogram nje ezimbini. Uza kuzibulalisa ngendlala iintsuku nje ezimbalwa . . .

Ukuba ubucinga ngale ndlela kaJulia, ubunokwenza ntoni wena?

CINGA!

Indlela ozibona ngayo isenokufana nokuzijonga kwisipili esiqhathayo

Akukho nto imbi ngokuyikhathalela inkangeleko yakho. NeBhayibhile incoma abantu abathile ababebahle, njengoSara, uRakeli, uAbhigali, uYosefu noDavide. Xa ithetha ngoAbhishagi ithi, intombazana leyo “yayintle ngokugqithileyo.”1 Kumkani 1:4.

Noko ke, ulutsha oluninzi luyikhathalele ngokugqithiseleyo inkangeleko yalo. Oku kunokubangela iingxaki ezinkulu. Khawucinge ngoku:

  • Kolunye uphando, i-58 pesenti yamantombazana yayisithi ityebile, ngoxa ayeyi-17 pesenti kuphela awayetyebe nyhani.

  • Kolunye uphando, i-45 pesenti yamabhinqa awayebhitye kakhulu ayecinga ukuba atyebile!

  • Olunye ulutsha lunciphisa umzimba lude lube neanorexia—meko leyo ebonakala ngokuba umntu angafuni nokukubona ukutya.

 Ukuba ukrokrela ukuba uneanorexia okanye nayiphi na enye ingxaki yokungatyi kakuhle, umele ufune uncedo. Chazela umzali okanye omnye umntu okhulileyo onokumthemba. IBhayibhile ithi: “Iqabane lokwenyaniso lithanda ngamaxesha onke, yaye lingumzalwana ozalelwe ixesha lokubandezeleka.”—IMizekeliso 17:17.

EYONA NTO IBALULEKILEYO UNOKUYIPHUCULA!

Enyanisweni, bubuntu bakho obukwenza uthandwe okanye ungathandwa. Cinga nje ngoAbhisalom unyana kaKumkani uDavide. IBhayibhile ithi:

‘Kwakungekho ndoda intle kangako enokuze idunyiswe kakhulu. . . . kwakungekho siphene kuye.’—2 Samuweli 14:25.

Kodwa, lo mfana wayeziphakamisa, enamabhongo namaqhinga! Ngoko iBhayibhile ayithethi kakuhle ngoAbhisalom; ithi wayeyindoda engenazintloni, enamaqhinga nombulali okhohlakeleyo.

Ifanele ke ngoko iBhayibhile ukuba neli cebiso:

“Nambathe ubuntu obutsha.”—Kolose 3:10.

‘Ukuhomba kwenu makungabi kokwangaphandle, kodwa makube kokomntu ofihlakeleyo wentliziyo.’—1 Petros 3:3, 4.

Nangona kungekho nto imbi ngokufuna ukuba mhle, eyona nto ibaluleke kakhulu bubuntu bakho. Eneneni, ziimpawu ezintle eziya kukwenza uthandeke ngakumbi kwabanye, kungekhona ukuba nezihlunu ezomeleleyo okanye ukuba nesisu esithe nca! Intombazana enguPhylicia ithi, “Ubuhle benza ukhawuleze ujongwe ngabantu, kodwa eyona nto baya kusoloko beyikhumbula ngawe bubuntu bakho neempawu zakho ezintle.”

MAKHE SITHETHE NGENKANGELEKO YAKHO

Ngaba udla ngokungayithandi indlela okhangeleka ngayo?

Ngaba wakha wacinga ukuya kugqirha ukuze akusike okanye ongeze ilungu lakho elithile lomzimba okanye uzame ukuhlisa umzimba ngeendlela ezibaxiweyo?

Yintoni obunokuyitshintsha ngawe ukuba ubunako? (Khetha izinto obunokuzenza.)

  • UBUDE

  • UMZIMBA

  • IINWELE

  • UKUMILA

  • UBUSO

  • IBALA LOLUSU

Ukuba impendulo yakho kwimibuzo emibini yokuqala nguewe waza wakhetha izinto ezintathu nangaphezulu kumbuzo wesithathu, cinga ngoku: Kusenokwenzeka ukuba abanye abantu abakugxeki ngendlela wena ozigxeka ngayo. Kulula ukuyixhalabela ngokugqithiseleyo indlela okhangeleka ngayo.—1 Samuweli 16:7.