Le ncwadana inemifanekiso iza kukunceda ukunandiphe ukufunda iLizwi likaThixo iBhayibhile. Iimbekiselo ezisekupheleni kwesiqendu ngasinye zibonisa indawo onokuzifumana kuyo eBhayibhileni yakho iimpendulo zemibuzo ebhalwe ngqindilili.

Njengokuba ufunda iBhayibhile, zibuze ukuba iyiphendula njani le mibuzo. AmaNgqina kaYehova aya kukuvuyela ukukunceda uqiqe ngoko kuthethwa ziZibhalo.—Funda uLuka 24:32, 45.

Phawula: Zonke iimpapasho ekuthethwa ngazo kule ncwadana inemifanekiso zipapashwe ngamaNgqina kaYehova.