Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Iindaba Ezilungileyo Ezivela KuThixo!

Indlela Onokuzuza Ngayo Kule Ncwadana Inemifanekiso

Le ncwadana inemifanekiso iza kukuceda ufunde iLizwi likaThixo iBhayibhile. Funda indlela onokuyisebenzisa ngayo iBhayibhile yakho ukuze ufumane izibhalo ezicatshuliweyo.

Ziyintoni Iindaba Ezilungileyo?

Funda ukuba ziyintoni iindaba ezilungileyo ezivela kuThixo, kutheni zingxamisekile yaye yintoni ofanele uyenze.

Ngubani UThixo?

Ngaba uThixo unalo igama, yaye ngaba usikhathalele?

Ngaba Iindaba Ezilungileyo Zivela KuThixo Ngokwenene?

Sinokuqiniseka njani ukuba iBhayibhile ichanile?

Ngubani UYesu Kristu?

Funda ukuba kwakutheni ukuze uYesu afe, yintoni intlawulelo, nokuba wenza ntoni ngoku.

Yintoni Injongo KaThixo Ngomhlaba?

IBhayibhile ichaza isizathu sokuba uThixo adale umhlaba, ukuba kuya kuphela nini ukubandezeleka, nokuba ikamva liwuphathele ntoni umhlaba nabo baphila kuwo.

Liyintoni Ithemba Ngabafi?

Kwenzeka ntoni kuthi xa sisifa? Ngaba siya kuze sibabone kwakhona abantu bethu esibathandayo abaye bafa?

Buyintoni UBukumkani BukaThixo?

Ngubani onguKumkani woBukumkani bukaThixo yaye yintoni eza kuphunyezwa buBukumkani?

Kutheni UThixo Evumela Ubungendawo Nokubandezeleka?

Baqala njani ubungendawo yaye kutheni uThixo ebuyeke baqhubeka bukho? Ngaba kuya kuze kuphele ukubandezeleka?

Inokonwaba Njani Intsapho Yakho?

UYehova, uThixo owonwabileyo, ufuna iintsapho zonwabe. Fumana amacebiso aya kumadoda, abafazi, abazali nabantwana.

Unokuluqonda Njani Unqulo Lokwenyaniso?

Ngaba lunye kuphela unqulo lokwenyaniso? Funda ngezinto ezintlanu awathi uYesu lwaluza kubonwa ngazo unqulo lokwenyaniso.

Isinceda Njani Imigaqo YeBhayibhile?

UYesu wachaza isizathu sokuba kufuneka sikhokelwe, nemigaqo emibini eyeyona ibalulekileyo.

Unokusondela Njani KuThixo?

Funda enoba uThixo uyiphulaphula yonke imithandazo kusini na, indlela esimele sithandaze ngayo nokuba yintoni enye esifanele siyenze ukuze sisondele kuThixo.

Ziziphi Iindaba Ezimnandi Ngonqulo?

Ngaba liyakuze libekho ixesha apho bonke abantu beya kumanyana ekunquleni okuphela koThixo oyinyaniso?

Kutheni UThixo Enentlangano Yakhe?

IBhayibhile ichaza isizathu nendlela amaKristu okwenyaniso alungelelaniswe ngayo.

Kutheni Ufanele Uqhubeke?

Indlela omazi ngayo uThixo neLizwi lakhe kunokubanceda njani abanye? Bubuhlobo obunjani onokubunandipha noThixo?