Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile—Sithini Isigidimi Sayo?

 ICANDELO 25

Isiluleko Ngokuphathelele Ukholo, Ihambo, Nothando

Isiluleko Ngokuphathelele Ukholo, Ihambo, Nothando

UYakobi, uPetros, uYohane noYuda babhala iileta ukuze bakhuthaze abazalwana babo

UYAKOBI noYude babengabantakwabo Yesu. UPetros noYohane babengabanye babapostile bakaYesu abali-12. Loo madoda mane abhala iileta ezisixhenxe ezikwiZibhalo ZamaKristu ZesiGrike. Ileta nganye ibizwa ngegama lombhali wayo. Isiluleko esiphefumlelweyo esifumaneka kwezi leta sasenzelwe ukunceda amaKristu agcine ingqibelelo yawo kuYehova buze uBukumkani bakhe buhlale bunkenteza ezingqondweni zawo.

Yiba nokholo. Ukutsho nje ngomlomo ukuba unokholo akwanele. Ukholo lokwenyaniso lukhokelela kwisenzo. UYakobi uthi: ‘Eneneni, ukholo ngaphandle kwemisebenzi lufile.’ (Yakobi 2:26) Ukuba nokholo xa sijamelene nezilingo kusenza sikwazi ukunyamezela. Ukuze aphumelele, umKristu ufanele acele ubulumko kuThixo, eqinisekile ukuba uThixo uya kumnika. UThixo uyakholiswa ngabantu abanyamezelayo. (Yakobi 1:2-6, 12) Xa umkhonzi egcina ingqibelelo ngenxa yokholo, uYehova uThixo uya kumsikelela. UYakobi uthi: “Sondelani kuThixo, naye uya kusondela kuni.”—Yakobi 4:8.

UmKristu ufanele abe nokholo olomelele ngokwaneleyo ukuze akwazi ukuxhathisa izilingo nempembelelo yokuziphatha okubi. Ekubeni uYude wayephila phakathi kwabantu abaziphethe kakubi, wabongoza abazalwana bakhe ukuba ‘balulwele nzima ukholo.’—Yude 3.

Ihambo yakho mayihlale inyulu. UYehova ulindele ukuba abakhonzi bakhe babe ngcwele, oko kukuthi, bahlale becocekile kuzo zonke iinkalo zobomi. UPetros wathi: “Yibani ngcwele nani kuyo yonke ihambo yenu, ngenxa yokuba kubhaliwe kwathiwa: ‘Nimele nibe ngcwele, ngenxa yokuba ndingcwele mna.’” (1 Petros 1:15, 16) AmaKristu amiselwe umzekelo afanele awuxelise. UPetros uthi: ‘UKristu wabandezeleka ngenxa yenu, enishiya nomzekelo, ukuze nilandele emanyathelweni akhe ngokusondeleyo.’ (1 Petros 2:21) Nangona amaKristu ebandezeleka ngenxa yokuphila ngemilinganiselo kaThixo, ahlala ‘enesazela esilungileyo.’ (1 Petros 3:16, 17) UPetros ubongoza amaKristu ukuba aphuphume kwihambo engcwele nezenzo zozinikelo lobuthixo ngoxa elindele imini yomgwebo kaThixo nehlabathi elitsha elithenjisiweyo, apho ‘kumi khona ubulungisa.’—2 Petros 3:11-13.

“Sondelani kuThixo, naye uya kusondela kuni.”—Yakobi 4:8

Yiba nothando. UYohane uthi: “UThixo uluthando.” Lo mpostile uthi uThixo ubonise uthando lwakhe olukhulu ngokuthumela uYesu eze “njengombingelelo wokucamagushela izono zethu.” Yintoni efanele yenziwe ngamaKristu? UYohane uthi: “Zintanda, ekubeni uThixo eye wasithanda ngolo hlobo, nathi simele sithandane.” (1 Yohane 4:8-11) Enye indlela yokubonisa uthando kukuba nobubele kubazalwana bethu.—3 Yohane 5-8.

Ngoko ke, abakhonzi bakaYehova banokubonisa njani ukuba bayamthanda? UYohane uthi: “Ukumthanda uThixo kuko ukuthi, siyigcine imiyalelo yakhe; kwaye ayinzima imiyalelo yakhe.” (1 Yohane 5:3; 2 Yohane 6) UThixo uqinisekisa abo bamthobelayo ukuba uya kuqhubeka ebathanda njengoko ‘bekhangele kubomi obungunaphakade.’—Yude 21.

—Oku kusekelwe kuYakobi; kweyoku-1 kuPetros; kweyesi-2 kuPetros; kweyoku-1 kuYohane; kweyesi-2 kuYohane; kweyesi-3 kuYohane; kuYude.