Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Indifundisa Ntoni IBhayibhile?

 ISIFUNDO 37

UYehova Uthetha NoSamuweli

UYehova Uthetha NoSamuweli

UMbingeleli Omkhulu uEli wayenoonyana ababini ababengababingeleli emnqubeni. Amagama abo yayinguHofeni noFinehasi. Babengayithobeli imithetho kaYehova, futhi bebaphethe kakubi kakhulu abantu. Xa amaSirayeli ezise iminikelo kuYehova, uHofeni noFinehasi babezithathela eyona nyama intle. UEli wayiva yonke le nto, kodwa akazange abangxolise. Ngaba uYehova wayeza kubayeka baqhubeke besenza ezi zinto?

Nangona uSamuweli wayemncinci kakhulu kuHofeni noFinehasi, akazange alinganise izinto ababezenza. Wayethandwa nguYehova. Ngobunye ubusuku esalele, weva ilizwi limbiza ngegama. Wavuka, wabaleka waya kuEli wathi: ‘Ndinguyelo!’ UEli wathi: ‘Khange ndikubize. Hamb’ olala.’ USamuweli wabuyela ebhedini. Waphinda waliva eli lizwi. Xa eliva okwesithathu, uEli waqonda ukuba uSamuweli ubizwa nguYehova. Wathi, ukuba uye waliva kwakhona, uze uthi: ‘Thetha Yehova. Umkhonzi wakho umamele.’

USamuweli waphinda waya kulala. Weva ilizwi lisithi: ‘Samuweli! Samuweli!’ Waphendula wathi: ‘Thetha, umkhonzi wakho umamele.’ UYehova wathi: ‘Xelela uEli ukuba ndiza kubohlwaya, yena nentsapho  yakhe. Uyazi ukuba oonyana bakhe benza izinto ezimbi emnqubeni wam, kodwa akabangxolisi.’ Ngentsasa elandelayo uSamuweli wavula iingcango zomnquba njengesiqhelo. Wayesoyika ukuxelela umbingeleli omkhulu into ethethwe nguYehova. UEli wambiza waza wambuza: ‘Nyana, utheni uYehova kuwe? Ndixelele yonke into ayithethileyo.’ Nyhani uSamuweli wamxelela konke.

USamuweli wakhula exhaswa nguYehova. Kulo lonke elo lizwe, amaSirayeli ayesazi ukuba uYehova umkhethe ukuba abe ngumprofeti nomgwebi.

“Khumbula uMdali wakho Ozukileyo ngemihla yobufana bakho.”—INtshumayeli 12:1