Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Indifundisa Ntoni IBhayibhile?

 ISIFUNDO 24

Basaphula Isithembiso

Basaphula Isithembiso

UYehova wathi kuMoses: ‘Nyuka intaba uze kum. Ndiza kubhala imithetho yam kumacwecwe amatye ndize ndikunike.’ UMoses wenyuka intaba waza wahlala apho iintsuku eziyi-40 nobusuku bazo. Ngoxa elapho, uYehova wabhala iMithetho Elishumi kumacwecwe amatye amabini waza wamnika.

Emva kwexesha emkile uMoses, amaSirayeli acinga ukuba uwashiyile. Athi kuAron: ‘Sifuna umntu oza kusikhokela. Senzele uthixo!’ UAron wathi: ‘Ndinikeni igolide eninayo.’ Wayinyibilikisa waza wenza umfanekiso wethole lenkomo. Abantu bathi: ‘Eli thole nguThixo wethu owasikhupha eYiputa!’ Balinqula baza benza nemibhiyozo. Ngaba yayimbi loo nto? Ewe, ngenxa yokuba babethembise ukuba baza kunqula uYehova kuphela. Kodwa ngoku babesaphula isithembiso abasenzayo.

UYehova wayibona yonke loo nto waza wathi kuMoses: ‘Yehla uye kwaba bantu. Baphula umthetho wam  ngokunqula uthixo wobuxoki.’ Wehla uMoses ephethe amacwecwe amatye amabini.

Wathi xa esondela enkampini, weva abantu becula. Wababona bedanisa, bequbuda nakwithole. Wacaphuka kakhulu. Walahla amacwecwe amatye amabini, aqhekeka aziingceba. Watshabalalisa loo mfanekiso. Emva koko wabuza uAron wathi: ‘Yintoni abayithethileyo abantu ekubangele wenza le nto imbi kangaka?’ UAron wathi: ‘Musa ukucaphuka. Uyabazi ukuba banjani aba bantu. Bebefuna uthixo, ngoko ndiye ndaphosa igolide emlilweni kwaza kwaphuma eli thole!’ Wayengafanelanga ukuba uyenzile loo nto. UMoses waphinda wanyuka intaba waza wacela uYehova ukuba abaxolele.

UYehova wabaxolela abo babezimisele ukuguquka. Ngaba uyayibona indlela ekwakubaluleke ngayo ukuba amaSirayeli athobele ukhokelo lukaMoses?

“Xa sukuba ubhambathisa isibhambathiso kuThixo, musa ukuthingaza ukusifezekisa, ngokuba akayoliswa ziziyatha. Oko ukubhambathisileyo, kufezekise.”—INtshumayeli 5:4