Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Indifundisa Ntoni IBhayibhile?

Intshayelelo YeCandelo 13

Intshayelelo YeCandelo 13

UYesu weza emhlabeni ukuze afele abantu abanesono. Nangona wafayo, waloyisa ihlabathi. UYehova wathembeka kuNyana wakhe waza wamvusa. UYesu wayekhonza abantu yaye wayebaxolela xa benze iimpazamo, de wafa. Emva kokuba evusiwe, abapostile bakhe bambona. Wabafundisa indlela yokwenza umsebenzi obalulekileyo awayethe mabawenze. Ukuba ungumzali, nceda umntwana wakho aqonde ukuba nathi simele senze loo msebenzi.

KWELI CANDELO

Isidlo SikaYesu Sokugqibela

UYesu unika abafundi bakhe imiyalelo ebalulekileyo kwisidlo sokugqibela ekunye nabo.

UYesu Uyabanjwa

UYudas Skariyoti ukhokela abantu abaninzi abaphethe amakrele namagqudu ukuze kubanjwe uYesu.

UPetros Ukhanyela UYesu

Kwenzeka ntoni kwiyadi yakwaKayafa? Kwenzeka ntoni kuYesu ngoxa ekuloo ndlu?

UYesu Ufela EGolgotha

Kutheni uPilato eyalela ukuba uYesu abulawe?

UYesu Uvusiwe

Ziintoni ezenzekayo emva kokuba uYesu ebulewe?

UYesu Ubonakala Kubalobi

Wenzani ukuze bamhoye?

UYesu Ubuyela Ezulwini

Ngaphambi kokuba aye ezulwini, unika abafundi bakhe imiyalelo ebalulekileyo.