Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Indifundisa Ntoni IBhayibhile?

 ISIFUNDO 74

UYesu Uba NguMesiya

UYesu Uba NguMesiya

UYohane wayeshumayela esithi: ‘Oyena mkhulu kunam uyeza.’ Xa uYesu wayeneminyaka emalunga ne-30, wasuka eGalili waya kuMlambo IYordan apho uYohane wayebhaptiza abantu khona. Wayefuna ukubhaptizwa nguYohane kodwa yena wathi: ‘Ayindim ofanele akubhaptize. Nguwe ofanele abhaptize mna.’ UYesu wathi: ‘UYehova ufuna undibhaptize.’ Bangena ke kuMlambo IYordan waza uYohane wamntywilisa.

Akuphuma emanzini, uYesu wathandaza. Kanye ngelo xesha, amazulu avuleka, kwehla umoya oyingcwele ovela kuThixo ufana nehobe. UYehova wathetha esezulwini wathi: “UnguNyana wam, oyintanda; ndikholisiwe nguwe.”

Xa umoya kaYehova wahlala phezu koYesu, waba nguKristu okanye uMesiya. Wayeza kuqalisa ukwenza oko uYehova wayemthume ukuba akwenze emhlabeni.

Emva kokuba ebhaptiziwe, uYesu waya entlango waza wahlala apho iintsuku eziyi-40. Akubuya, waya kubona uYohane. Njengoko wayesondela kuye uYohane wathi: ‘Le yiMvana kaThixo eya kususa isono sehlabathi.’ Xa wathetha le nto, uYohane wayechazela abantu ukuba uYesu nguMesiya. Uyayazi ukuba kwenzeka ntoni kuYesu xa wayesentlango? Masive.

“Kwaphuma ilizwi emazulwini lisithi: ‘UnguNyana wam, oyintanda; ndikholisiwe nguwe.’”—Marko 1:11