Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Unako Ukuba Ngumhlobo KaThixo!

Kule ncwadana uza kufunda indlela onokuba nguye ngayo.

ISIFUNDO 1

UThixo Ukumema Ukuba Ube Ngumhlobo Wakhe

Emhlabeni wonke kukho abantu baye baba ngabahlobo bakaThixo. Nawe unokuba nguye.

ISIFUNDO 2

UThixo Ngoyena Mhlobo Ulungileyo Unokuze Ube Naye

Uza kukunceda wonwabe uze ukhuseleke.

ISIFUNDO 3

Kufuneka Ufunde NgoThixo

Loo nto iza kukunceda uzazi izinto azithandayo nazicaphukelayo.

ISIFUNDO 4

Indlela Onokufunda Ngayo NgoThixo

Wenze sazazi izinto azenze kwixesha elidlulileyo, izinto azenzayo ngoku naza kuzenza kwixesha elizayo.

ISIFUNDO 5

Abahlobo BakaThixo Baya Kuhlala EParadesi

IParadesi ayisoze ifane neli hlabathi siphila kulo. Iza kuba njani iParadesi?

ISIFUNDO 6

IParadesi Ikufuphi!

Sinokuqiniseka njani?

ISIFUNDO 7

Isilumkiso Sexesha Elidlulileyo

Ingxelo eseBhayibhileni ethetha ngoNowa isifundisa ntoni?

ISIFUNDO 8

Ngoobani Abaziintshaba ZikaThixo?

Unokuzazi ezi ntshaba ukuze ukuphephe ukulahlekiswa zizo.

ISIFUNDO 9

Ngoobani Abangabahlobo BakaThixo?

Bafuna abantu bazi ntoni ngoYehova?

ISIFUNDO 10

Indlela Yokufumana Unqulo Lokwenyaniso

Zininzi iindlela onokuluqonda ngazo unqulo lokwenyaniso.

ISIFUNDO 11

Luchase Unqulo Lobuxoki!

Unokulubona njani unqulo lobuxoki? Kutheni lungafaneleki kangaka?

ISIFUNDO 12

Kwenzeka Ntoni Ekufeni?

Iimpendulo zale mibuzo eziseBhayibhileni zisenza siqiniseke.

ISIFUNDO 13

Imilingo Nobugqi Zizinto Ezimbi

Kutheni uThixo engazifuni ezi zinto?

ISIFUNDO 14

Abahlobo BakaThixo Bayakuphepha Okubi

Ziziphi ezinye izinto uThixo azicaphukelayo?

ISIFUNDO 15

Abahlobo BakaThixo Benza Okulungileyo

Yiyiphi eminye imisebenzi emihle enokusenza sibe ngabahlobo bakhe?

ISIFUNDO 16

Bonakalisa Uthando Lwakho NgoThixo

Ukuze umhlobo angakulahli, umele uthethe naye, ummamele uze uthethe kakuhle ngaye kwabanye. Kuyafana ke naxa umhlobo wakho inguThixo.

ISIFUNDO 17

Ukuze Ulondoloze Umhlobo, Kufuneka Ube Ngumhlobo

Ngokuya ufunda ngoThixo, uya umthanda.

ISIFUNDO 18

Yiba Ngumhlobo KaThixo Ngonaphakade!

Isipho esihle nesithandekayo uThixo aza kusinika abahlobo bakhe bubomi obungunaphakade.