Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Fundisa Abantwana Bakho

Bazali, fundisani abantwana benu izifundo ezibalulekileyo eziseBhayibhileni ngala mabali.

Intshayelelo

Njengoko ukhulisa abantwana, unokufumana ulwalathiso kumazwi akwincwadi yeDuteronomi.

Imfihlelo Esikuvuyelayo Ukuyazi

IBhayibhile isichazela ngemfihlelo ebalulekileyo ethi ‘yimfihlelo engcwele.’ Awungethandi ukuyazi?

URebheka Wayefuna Ukuvuyisa UYehova

Simele senze ntoni xa sifuna ukufana noRebheka? Funda ibali lakhe uze uve ngaye.

URahabhi Wayenokholo KuYehova

Funda indlela uRahabhi nentsapho yakhe abasindangayo xa kwakutshatyalaliswa iYeriko.

Wavuyisa Utata Wakhe Kunye NoYehova

Sisiphi isithembiso eyasigcinayo intombi kaYafete? Sinokuyixelisa njani?

USamuweli Waqhubeka Esenza Okuhle

Unokumxelisa njani uSamuweli uze wenze okuhle nokuba abanye abantu benza izinto ezimbi?

UDavide Wayengoyiki

Funda eli bali leBhayibhile limnandi ukuze uve ukuba yintoni eyanceda uDavide angoyiki.

Ngaba Ukhe Uzive Uwedwa Kwaye Usoyika?

Yintoni uYehova awayithetha kuEliya xa wayeziva ngathi uyedwa? Unokufunda ntoni wena kwinto eyenzeka kuEliya?

UYosiya Wayeneetshomi Ezilungileyo

IBhayibhile isixelela ukuba kwakungekho lula ngoYosiya ukuba enze izinto ezilungileyo. Funda ngendlela iitshomi zakhe ezamnceda ngayo.

UYeremiya Akazange Ayeke Ukuthetha NgoYehova

Kwakutheni ukuze uYeremiya aqhubeke ethetha ngoYehova nangona abantu babehlekisa ngaye okanye becaphuka?

UYesu Wayemamela Ngalo Lonke Ixesha

Ngamany’ amaxesha kunzima ukumamela abazali. Khawufunde indlela onokukunceda ngayo umzekelo kaYesu.

Abhala NgoYesu

Funda ngababhali abasibhozo ababephila kunye noYesu baza babhala ngobomi bakhe.

Umtshana KaPawulos Wayengoyiki

Lo mfana wasindisa umalume wakhe. Yintoni awayenzayo?

UTimoti Wayefuna Ukunceda Abantu

Unokwenza ntoni ukuze wonwabe njengoTimoti?

UBukumkani Obuya Kulawula Wonke Umhlaba

Kuza kuba njani emhlabeni xa kulawula uYesu? Uyafuna ukuphila ngelo xesha?