Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Ibali 49: Ilanga Lima Ngxi

Ibali 49: Ilanga Lima Ngxi

KHANGELA uYoshuwa. Uthi: ‘Yima langa!’ Yaye okunene ilanga liyema. Lima apho phakathi esibhakabhakeni imini yonke. Le nto yenziwe nguYehova! Kodwa masibone isizathu sokuba uYoshuwa afune ilanga lihlale likhanyisile.

Ilanga

Xa ookumkani abahlanu belizwe lakwaKanan beqalisa ukulwa namaGibheyon, amaGibheyon athumela umntu ukuya kucela uncedo kuYoshuwa. ‘Yiza kuthi ngokukhawuleza!’ utsho. ‘Sisindise! Bonke ookumkani belizwe lasezintabeni bazokulwa nabakhonzi bakho.’

Kwangoko uYoshuwa nawo onke amadoda akhe okulwa bayahamba. Bahamba ubusuku bonke. Xa befika eGibheyon, amajoni ookumkani abahlanu ayoyika aze aqalise ukubaleka. Emva koko uYehova unisa isichotho esinamandla esibhakabhakeni, yaye kufa amajoni angakumbi ngokubethwa ngamatye esichotho kunalawo abulawa ngamajoni kaYoshuwa.

UYoshuwa

UYoshuwa uyabona ukuba kungekudala ilanga liza kutshona. Kuza kuba mnyama, yaye uninzi lwamajoni ookumkani abangendawo abahlanu luya kubaleka. Kungenxa yoko le nto uYoshuwa ethandaza kuYehova aze athi: ‘Yima langa!’ Yaye xa ilanga lihlala likhanyisile, amaSirayeli ayakwazi ukugqibezela umlo.

Kukho ookumkani abaninzi ngakumbi abangendawo kwaKanan ababathiyileyo abantu bakaThixo. UYoshuwa nomkhosi wakhe bathabatha malunga neminyaka emithandathu ukoyisa ookumkani abangama-31 elizweni. Xa kwenziwe oku, uYoshuwa ulungiselela ukuba ilizwe lakwaKanan lahlulahlulelwe ezo zizwe zazisafuna umhlaba.

Kudlula iminyaka emininzi, yaye ekugqibeleni uYoshuwa uyafa eneminyaka eli-110 ubudala. Logama yena nabahlobo bakhe besaphila, abantu bayamthobela uYehova. Kodwa xa kusifa la madoda alungileyo, abantu benza okubi yaye bangena enkathazweni. Eli lixesha lokulufuna kwabo ngokwenene uncedo lukaThixo.

Yoshuwa 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; ABagwebi 2:8-13.Imibuzo

  • Kulo mfanekiso, uthini uYoshuwa, yaye ngoba?
  • UYehova umnceda njani uYoshuwa namadoda akhe okulwa?
  • Bangaphi ookumkani abaziintshaba aboyiswa nguYoshuwa, yaye oko kuthabatha ixesha elingakanani?
  • Kutheni uYoshuwa esahlulahlula ilizwe laseKanan?
  • UYoshuwa ufa eneminyaka emingaphi, yaye kwenzeka ntoni ebantwini emva koko?

Imibuzo eyongezelelekileyo