Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Ibali 11: Umnyama Wokuqala

Ibali 11: Umnyama Wokuqala

NGABA uyayazi into yokuqala eyenziwa nguNowa xa yena nentsapho yakhe baphuma emkhombeni? Wenza umnikelo okanye isipho kuThixo. Nanko esenza oku kumfanekiso ongezantsi. UNowa wanikela esi sipho sezilwanyana ebulela uThixo ngokusindisa intsapho yakhe kumkhukula omkhulu.

Umkhombe nomnyama

Ngaba ucinga ukuba uYehova wakholiswa sesi sipho? Ewe, wakholiswa. Yaye ke wamthembisa uNowa ukuba akanakuze abuye alitshabalalise ngomkhukula ihlabathi

Kungekudala wonke umhlaba wawomile, yaye uNowa nentsapho yakhe baqalisa ubomi obutsha ngaphandle komkhombe. UThixo wabasikelela waza wabaxelela: ‘Zalani abantwana abaninzi. Yandani nibe baninzi de abantu baphile kuwo wonke umhlaba.’

Kodwa kamva, xa abantu besiva ngomkhukula omkhulu, babenokoyika ukuba umkhukula onjalo unokuphinda ubekho. Ngoko uThixo wanikela into ethile ukukhumbuza abantu ngesithembiso sakhe sokungaphindi awugubungele ngamanzi umhlaba. Ngaba uyayazi into awabanika yona ukubakhumbuza? Ngumnyama.

UNowa nentsapho yakhe

Ngokufuthi umnyama ubonwa esibhakabhakeni xa kukhanyisa ilanga emva kwemvula. Umnyama unemibala emininzi emihle. Ngaba wakha wawubona? Uyawubona na lo ukulo mfanekiso?

Wathi uThixo: ‘Ndithembisa ukuba abantu nezilwanyana abanakuze baphinde batshatyalaliswe ngomkhukula wamanzi. Ndibeka umnyama emafini. Xa kubonakala umnyama, ndiya kuwubona, ndize ndikhumbule esi sithembiso sam.’

Ngoko xa ubona umnyama, umele ukukhumbuze ngantoni? Ewe, ngesithembiso sikaThixo sokuba akasayi kuphinda atshabalalise ihlabathi ngomkhukula omkhulu wamanzi.

Genesis 8:18-22; 9:9-17.Imibuzo

  • Njengoko kubonisiwe kulo mfanekiso, wenza ntoni uNowa akuphuma emkhombeni?
  • Nguwuphi umyalelo uThixo awawunika uNowa nentsapho yakhe emva koMkhukula?
  • Sisiphi isithembiso awasenzayo uThixo?
  • Umnyama umele usikhumbuze ntoni?

Imibuzo eyongezelelekileyo