Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ibali 2: Umyezo Omhle

Ibali 2: Umyezo Omhle

KHAWUJONGE lo mhlaba! Zintle kunene zonke izinto! Jonga ingca nemithi, iintyatyambo nazo zonke izilwanyana. Ungayalatha na indlovu neengonyama?

Izilwanyana ezikumyezo wase-Eden

Wabakho njani lo myezo mhle kangaka? Masibone indlela uThixo awasilungiselela ngayo umhlaba.

Kuqala, uThixo wenza ingca eluhlaza ukugubungela umhlaba owomileyo. Emva koko wenza zonke iintlobo zezityalo ezincinane, amatyholo kwanemithi. Ezi zinto zikhulayo zinceda ekuwenzeni mhle umhlaba. Kodwa zenza okungakumbi kunoko. Uninzi lwazo zikwakukutya okumnandi kuthi.

Kamva uThixo wenza iintlanzi ezidada emanzini neentaka ezibhabhayo. Wenza izinja, iikati, namahashe; izilwanyana ezikhulu nezincinane. Ziziphi izilwanyana ezihlala kufutshane nakowenu? Asimele ukuvuya na kuba uThixo wasenzela zonke ezi zinto?

Ekugqibeleni, uThixo wenza elinye icala lomhlaba layindawo ekhethekileyo. Le ndawo wathi ngumyezo wase-Eden. Yayigqibelele. Konke okukuyo kwakukuhle. Yaye uThixo wayefuna ukuba wonke umhlaba ube njengalo myezo mhle wayewenzile.

Kodwa khawuphinde uwujonge lo mfanekiso walo myezo. Ngaba uyayazi into eyabonwa nguThixo ukuba ayikho? Makhe sibone.

Genesis 1:11-25; 2:8, 9.Imibuzo

 • UThixo wawenza njani umhlaba ukuze ube likhaya lethu?
 • Chaza iintlobo-ntlobo zezilwanyana awazenzayo uThixo. (Bona umfanekiso.)
 • Wawukhetheke njani umyezo wase-Eden?
 • UThixo wayefuna ube njani umhlaba?

Imibuzo eyongezelelekileyo

 • Funda iGenesis 1:11-25.

  Wadala ntoni uThixo ngosuku lwesithathu? (Gen. 1:12)

  Kwenzeka ntoni ngosuku lwesine lokudala? (Gen. 1:16)

  Ziziphi izilwanyana awazenzayo uThixo ngosuku lwesihlanu nolwesithandathu? (Gen. 1:20, 2125)

 • Funda iGenesis 2:8, 9.

  Yiyiphi imithi emibini ekhethekileyo awayibekayo uThixo emyezweni, yaye yayifuzisela ntoni?