Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Inxalenye 1: Indalo Kuse KuMkhukula

Inxalenye 1: Indalo Kuse KuMkhukula

Avela phi amazulu nomhlaba? Ilanga, inyanga neenkwenkwezi kwanezinto ezininzi emhlabeni, zabakho njani? IBhayibhile inikela impendulo eyinyaniso xa isithi zadalwa nguThixo. Ngoko incwadi yethu iqalisa ngamabali eBhayibhile angendalo.

Sifunda ukuba izidalwa zokuqala zikaThixo zazingabantu bomoya abafana naye. Babeziingelosi. Kodwa umhlaba wadalelwa abantu. Ngoko uThixo wenza indoda nomfazi ekuthiwa nguAdam noEva waza wababeka emyezweni okanye esitiyeni esihle. Kodwa abazange bamthobele uThixo baza balahlekelwa lilungelo lokuhlala bephila.

Lilonke ukususela ekudalweni kuka-Adam kuse kuMkhukula omkhulu, yiminyaka eli-1 656. Ebudeni beli xesha kwaphila abantu abaninzi ababi. Ezulwini kwakukho abantu abayimimoya engabonakaliyo, uSathana neengelosi zakhe ezimbi. Emhlabeni, kwakukho uKayin kwanabanye abantu abaninzi ababi, kuquka abantu ababenamandla ngokungaqhelekanga. Kodwa kwakukho nabantu abalungileyo emhlabeni—uAbheli, uEnoki noNowa. KwiCandelo LOKUQALA siza kufunda ngabo bonke aba bantu nangeziganeko zexesha labo.

Izilwanyana kumyezo wase-Eden