Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Inxalene 7: Uvuko LukaYesu Kuse Ekubanjweni KukaPawulos

Inxalene 7: Uvuko LukaYesu Kuse Ekubanjweni KukaPawulos

Ngosuku lwesithathu emva kokufa kwakhe, uYesu wavuswa. Ngolo suku wabonakala kubalandeli bakhe izihlandlo ezihlanu ezahlukeneyo. UYesu wamana ebonakala kubo iintsuku ezingama-40. Emva koko, ebukelwe ngabanye abafundi bakhe, uYesu wanyukela ezulwini. Kwiintsuku ezili-10 kamva uThixo wathululela umoya oyingcwele kubalandeli bakaYesu ababelinde eYerusalem

Kamva, iintshaba zikaThixo zabaphosa entolongweni abapostile, kodwa ingelosi yabakhulula. Abachasi bamxuluba ngamatye umfundi uStefano wafa. Kodwa siza kufunda indlela uYesu awanyula ngayo omnye waba bachasi ukuba abe ngumkhonzi wakhe okhethekileyo, waza waba ngumpostile uPawulos. Kwiminyaka emithathu enesiqingatha emva kokufa kukaYesu, uThixo wathumela umpostile uPetros ukuba aye kushumayela kuKorneli owayengengomYuda kunye nendlu yakhe.

Malunga neminyaka eli-13 kamva uPawulos waqalisa uhambo lwakhe lokuqala lokushumayela. Kuhambo lwakhe lwesibini uTimoti wahamba naye. Siza kufunda indlela uPawulos namaqabane awayehamba nawo abafumana ngayo amaxesha amaninzi achwayitisayo ekukhonzeni uThixo. Ekugqibeleni, uPawulos wavalelwa entolongweni eRoma. Kwiminyaka emibini kamva wakhululwa, kodwa ke kwakhona wafakwa entolongweni waza wabulawa. lziganeko zeCANDELO 7 zenzeka kwisithuba seminyaka engama-32.

USawule umfanyekiswa kukukhanya