Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

 IIMBALASANE ZONYAKA ODLULILEYO

Intlanganiso Entsha Yobomi BamaKristu Nomsebenzi Wokushumayela

Intlanganiso Entsha Yobomi BamaKristu Nomsebenzi Wokushumayela

KWINTLANGANISO yonyaka yeWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania eyayingo-Oktobha 3, 2015, uAnthony Morris weQumrhu Elilawulayo wachaza ukuba iSikolo Sobulungiseleli Sobuthixo, iNtlanganiso Yenkonzo, kunye neSifundo SeBhayibhile Sebandla ziza kuthathelwa indawo yintlanganiso entsha ekuthiwa Bubomi BamaKristu Nomsebenzi Wokushumayela. Umzalwana uMorris wachaza nokuba UBulungiseleli Bethu BoBukumkani buza kuthathelwa indawo yincwandana enemibala-bala, enamaphepha asibhozo, eza kuphuma nyanga nganye, enomxholo othi Ubomi BamaKristu Nomsebenzi Wokushumayela—INcwadi Yeentlanganiso. Inocwangciso  lweentlanganiso zeveki nganye ibe inemifanekiso elungiselelwe ukwenza ufundo lweBhayibhile lucace ngakumbi.

Le ntlanganiso intsha ineenxalenye ezintathu:

  1. Ubutyebi Obuphuma ELizwini LikaThixo. Le nxalenye ivulwa ngentetho yemizuzu elishumi esekelwe kufundo lweBhayibhile lweveki nakwimifanekiso ekule ncwadana. Emva koko kulandela intetho yemizuzu esibhozo enomxholo othi “Ukwemba Ubuncwane ObuseBhayibhileni,” enemibuzo neempendulo ngoko kufunyenwe kufundo lweBhayibhile lwaloo veki. Emva kwayo kulandela ufundo lweBhayibhile lwemizuzu emine.

  2. Yikhuthalele Intsimi. Kule nxalenye, abavakalisi abathathu benza imiboniso ngendlela yokufundisa kutyelelo lokuqala, kwibuyelo nakwisifundo seBhayibhile.

  3. Indlela Yokuphila YamaKristu. Le nxalenye ibonisa indlela esinokukwenza ngayo oko kuthethwa ziZibhalo kubomi bethu bemihla ngemihla. Imbalasane yayo siSifundo SeBhayibhile Sebandla.

Abavakalisi ehlabathini lonke baye bachaza indlela abaluxabisa ngayo uqeqesho abalufumana kule ntlanganiso. Omnye umzalwana waseOstreliya wathi: “Imnandi nyhani le ntlanganiso yobomi bamaKristu Nomsebenzi Wokushumayela! Izinto esizifunda kuyo zisebenza kanye kubomi bethu ngoku ibe iintetho zilula. Iintlanganiso zikhawuleza ziphele kuba iintetho zimfutshane, azigwegwelezi, kulula ukuzimamela, ingakumbi njengokuba kukho iividiyo nabantwana bequkwa.”

Iqumrhu labadala eItali lathi: “Siqaphele ukuba le ntlanganiso intsha isenza sicokise xa silungiselela, nto leyo ephucula indlela esifundisa ngayo. UYehova usebenzise le ntlanganiso intsha ukuze aphucule indlela esifundiswa  ngayo. Omnye umvakalisi oneminyaka eyi-15 uthi: ‘Kuqala, bekunzima ukumamela de ziyokuphela iintlanganiso. Kodwa le ntlanganiso intsha indinceda ndimamele ndize ndilungiselele kakuhle kwanaxa ndisekhaya.’”

Enye intsapho yaseAustria yathi: “Bekukade kunzima ukwenza ufundo lweBhayibhile lweveki nentombi yethu eneminyaka elishumi. Kodwa inxalenye ethi ‘Ubutyebi Obuphuma ELizwini LikaThixo’ isinceda sigqabaze lula. Kumnandi kuthi sobathathu ngoku ukulungiselela ufundo lweBhayibhile. Okusivuyisa nangakumbi kukubona ukholo lwentombi yethu lusiya lusomelela.”

UInes waseJamani uthi: “Ngoku ndinomdla gqitha wokulungiselela nokucingisisa ngoko ndikufundayo. Zange ndaphanda kangaka! Ubuhlobo bam noYehova buqine nangakumbi. Ihlabathi likaSathana lindenza ndidinwe kakhulu. Kodwa iintlanganiso ziyandihlaziya nditsho ndibe namandla okuqhubeka.”

Amabandla akwiiSolomon Islands ayithanda nyhani le ntlanganiso intsha ibe enza konke okusemandleni ukuze azuze kuyo. Amabandla amaninzi akwiindawo ezingenawo umbane okanye i-intanethi, ibe abazalwana apho baphila ngokulima. Bazifumana phi izinto zokudlala iividiyo kunye neevidiyo ekufuneka bazidlale kwiintlanganiso? Abanye abavakalisi bebandla elikwisiqithi saseMalaita, bagqiba ekubeni basebenzisane ukuze bathengise iikhokhonathi ezomisiweyo. Imali abayifumanayo banikela ngayo ebandleni ukuze kuthengwe umatshini wokudlala iividiyo osebenza ngelanga. Ukuze bafumane ezi vidiyo, abazalwana baya kweyona ndawo ikufutshane ineintanethi, ukuze bazidawunlowude, baze bazisasaze ebandleni.

 Omnye umzalwana waseMerika wathi. “Ndiqaphela ukuba ndifunda lula xa into ndiyibona. Ndisokole iminyaka engaphezu kweyi-40. Kuye kufuneke ndiyifunde kaliqela into ukuze ndiyibambe ndize ndikwazi ukuyicacisela abanye. Yiyo loo nto ndifuna ukubulela iQumrhu Elilawulayo ngale ndlela intsha yokufundiswa ngezinto ezibukelwayo. Ndiyazithanda iividiyo ezitshayelela incwadi yeBhayibhile, nemifanekiso ekule ncwadi yoBomi BamaKristu indincede kakhulu! Kucacile ukuba uYehova uye wayisikelela imigudu yenu yokunceda abantu bakhe. Enkosi kakhulu.”

EMalawi