Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-2017

ISikolo Soovulindlela kufuphi neZugdidi

 GEORGIA | 1998-2006

Iintsikelelo “Ngexesha Elilungileyo Nangexesha Lenkathazo.”—2 Tim. 4:2.

Iintsikelelo “Ngexesha Elilungileyo Nangexesha Lenkathazo.”—2 Tim. 4:2.

 UKUSUSELA ngasekupheleni kweminyaka yoo-1990 ukuya phambili, amaNgqina aseGeorgia ayenandipha ulwando kwinani labavakalisi nabantu abanomdla. Ngo-1998, abantu ababezile kwiSikhumbuzo sokufa kukaYesu babeyi-32 409.

Noko ke, abavakalisi abaninzi, kuquka nabadala, babebatsha enyanisweni yaye bengenamava. Abaninzi kwakusafuneka beqeqeshiwe ngendlela eyenza ngayo intlangano kuquka nomsebenzi wokushumayela. Kodwa babeza kulufumana njani olo qeqesho?

Intlangano KaYehova Inikela Uncedo Olungakumbi

UArno noSonja Tüngler, ababephumelele kwiklasi yeSikolo SaseGiliyadi eyayiqhutyelwe eJamani, bathunyelwa eGeorgia ngoMatshi 1998. Kwangaloo nyaka, iQumrhu Elilawulayo lavuma ukuba kuvulwe iofisi eGeorgia, neyayiza kwalathiswa lisebe laseRashiya.

IKomiti Yelizwe yaqalisa ukwalathisa umsebenzi wokushumayela. Emva kokuba umsebenzi wethu ubhaliswe ngokusemthethweni isebe laseJamani lakwazi ukuthumela iincwadi zeBhayibhile. Ukubhaliswa ngokusemthethweni komsebenzi wethu, kwasivulela nethuba lokuba sikwazi ukuthenga izinto zokwakha iiHolo ZoBukumkani.

Ukuqeqeshwa

Abavakalisi abaninzi babengakwazi ukushumayela ngokukhululekileyo kwindlu ngendlu xa umsebenzi wawuvaliwe ngurhulumente weSoviet. UArno Tüngler uthi:  “Abavakalisi abaninzi babeshumayela esitratweni ixesha elininzi, kodwa yayingengabo bonke ababeqhelene nomsebenzi wendlu ngendlu.”

UArno noSonja Tüngler

UDavit Devidze owayekhonza kule ofisi yelizwe neyayisandul’ ukuvulwa ngoMeyi 1999 uthi: “Wawumninzi umsebenzi ofuna ukwenziwa entsimini kuquka naseBheteli. Kwakukho izinto esasifunde ngazo kodwa singazazi ukuba zenziwa njani. Ngoko sajonga saza safunda lukhulu kubazalwana abanamava ababethunyelwe liQumrhu Elilawulayo.”

Lwaqalisa uqeqesho kubazalwana baseGeorgia. Njengokuba kudla ngokuba njalo kwabo bafudukele kumhlaba onendingeko, abo baqeqeshayo nabo baqeqeshwayo bayazuza. (IMize. 27:17) Abo baze kunikela uncedo ngabona bafunda lukhulu kubazalwana noodade basekuhlaleni.

Iimpawu Ezintle Zabazalwana Basekuhlaleni

UArno noSonja soze babulibale ububele obaboniswa ngabazalwana ukufika kwabo eGeorgia. Abazalwana  noodade basekuhlaleni benza konke okusemandleni ukubanceda baqhelane nesabelo sabo esitsha.

USonja akabulibali ububele babo. Uthi: “Enye intsapho eyayihlala kufutshane nathi yayisoloko isiphathela ukutya. Omnye udade wahamba nathi ukuya entsimini, wasazisa kubantu bebandla lethu elitsha waza wasixelela nangendlela ezenziwa ngayo izinto ekuhlaleni yaye omnye wasifundisa ngomonde isiGeorgia.”

UWarren noLeslie Shewfelt, ababethunyelwe eGeorgia besuka eKhanada ngo-1999, bathi: “Lwasichukumisa uthando esaluboniswa ngabazalwana noodade baseGeorgia. Bonke, kuquka nabancinci, babonakalisa uthando omnye komnye.”

Abazalwana basekuhlaleni basebenza nabathunywa bevangeli abanamava kwiofisi yelizwe

Abo babethunyelwe eGeorgia bevela kwamanye amazwe babenganikeli ingqalelo kwiingxaki, kodwa kwiimpawu ezintle zabantu basekuhlaleni. Ngenxa yoko,  ububele obaboniswa ngabathunywa bevangeli kwabenza babathanda abazalwana baseGeorgia.

Abantu Aboyika UThixo Babonisa Umdla

Kuyo yonke iminyaka yoo-1990, abantu abaninzi baqhubeka benomdla kwinyaniso. Ngo-1998 babeyi-1 724 abantu ababhaptizwayo. Yintoni eyayibangela ukuba abantu baseGeorgia babe nomdla kangaka kwinyaniso?

UTamazi Biblaia, owayekhonza njengomveleli ojikelezayo uthi: “Abantu balapha babemthanda uThixo, ngoko kwaba lula ukuba basamkele isigidimi seBhayibhile.”

UDavit Samkharadze, ongumhlohli kwiSikolo Sabavangeli BoBukumkani, uthi: “Xa umntu eqalisa ukufunda iBhayibhile, izalamane nabamelwane baye bangenelele. Njengoko bezama ukumyekisa ukufunda iBhayibhile, abaninzi kubo baphela beyifunda bona kuqala!”

Njengoko isigidimi soBukumkani sasisasazeka, satshintsha ubomi babantu abaninzi. NgoAprili 1999, kwiSikhumbuzo kweza abantu abayi-36 669.

“Kukho Abachasi Abaninzi”

Ngokuphathelele ukushumayela kwakhe kwiEfese yamandulo, uPawulos wathi: “Ndivulelwe umnyango omkhulu okhokelela emsebenzini, kodwa kukho abachasi abaninzi.” (1 Kor. 16:9) Amazwi akhe ayichaza kakuhle imeko awayekuyo amaNgqina eGeorgia kwiinyanga ezimbalwa emva kweSikhumbuzo esiyindumasi sango-1999.

NgoAgasti waloo nyaka, amalungu andlongondlongo ecawa yobuOthodoki, awayekhokelwa ngumfundisi  owayesikiwe uVasili Mkalavishvili, amatsha eTbilisi aza atshisa iincwadi zethu esidlangalaleni. Oku kwavuselela intshutshiso eyathatha iminyaka emine.

Ukususela ngo-1999, amaNgqina KaYehova aseGeorgia ayezizisulu zokuhlaselwa nokutshiselwa iincwadi

Ngo-Oktobha 17, 1999, oophuma-silwe bonqulo baqokelela ihlokokondiba labantu abamalunga nabayi-200 baza baphazamisa iintlanganiso zeBandla LaseGldani eTbilisi. Bababetha ngeentonga neentsimbi ababelapho kangangokuba abaninzi kwafuneka basiwe esibhedlele.

Okubuhlungu kukuba, abazange babanjwe, ngoko amaNgqina aqhubeka ehlaselwa. Amagosa aliqela karhulumente, kuquka uMongameli Shevardnadze, azigxeka kakhulu ezi zenzo, kodwa zange kwenziwe nto ngazo. Kangangokuba, amapolisa ayefika sekukudala zenzekile.

Malunga nelo xesha, ilungu lepalamente yaseGeorgia, uGuram Sharadze, waqalisa ukungcolisa igama lamaNgqina KaYehova ngendlela engazange ibonwe ngaphambili. Wawatyhola ngokuba yingozi. Kwakubonakala ngathi ‘amaxesha alungileyo’ okushumayela ngeendaba ezilungileyo aphelile.

Intlangano KaYehova Inikela Uncedo

Intlangano kaYehova yasabela ngoko nangoko kwiimfuno zamaNgqina aseGeorgia. Abazalwana bafumana ulwalathiso loko bafanele bakwenze xa behlaselwa. Bakhunjuzwa nangezizathu zokuba ngamanye amaxesha amaKristu etshutshiswa.—2 Tim. 3:12.

Ukongezelela koko, intlangano kaYehova yabamela enkundleni abazalwana. Omnye umzalwana owayesebenza kwiSebe Lezomthetho kwibheteli yaseGeorgia, uthi:  “Kuloo minyaka mine, safaka izikhalazo ezingaphezu kwe-800 ngezenzo zeqela likaVasili Mkalavishvili. Sacela uncedo kumagosa nakwimibutho elwela amalungelo abantu. Ikomkhulu lamaNgqina KaYehova lenza konke okusemandleni ukuze liwupapashe lo mbandela kodwa amaNgqina aqhubeka ehlaselwa.” *

^ isiqe. 30 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngokulwela kwethu amalungelo ethu, funda uVukani wesiNgesi kaJanuwari 22, 2002, iphepha 18-24.