• Amasebe AmaNgqina KaYehova: 89

 • Inani Lamazwe Anikela Ingxelo: 240

 • Isimbuku Samabandla: 119 485

 • Ababekho ESikhumbuzweni Ehlabathini Lonke: 20 085 142

 • Abathabathileyo ESikhumbuzweni Ehlabathini Lonke: 18 013

 • Incopho Yabavakalisi BoBukumkani: 8 340 847

 • Umlinganiselo Wabavakalisi Abashumayelayo Nyanga Nganye: 8 132 358

 • Umlinganiselo Wolwando Kunango-2015: 1.8

 • Isimbuku Sababhaptiziweyo: 264 535

 • Umlinganiselo Woovulindlela Abangabancedani Nyanga Nganye: 459 393

 • Umlinganiselo Woovulindlela Nyanga Nganye: 1 157 017

 • Isimbuku Seeyure Ezichithwe Entsimini: 1 983 763 754

 • Umlinganiselo Wezifundo Nyanga Nganye: 10 115 264

Kunyaka wenkonzo ka-2016, amaNgqina kaYehova aye achitha imali engaphaya kwe-R3 bhiliyoni ekunyamekeleni oovulindlela abakhethekileyo, abathunywa bevangeli nabaveleli abajikelezayo kwizabelo zabo. Ehlabathini lonke, bayi-19 818 abasebenza kwiiofisi zamasebe. Bonke bangamalungu elungiselelo Lehlabathi Lonke Labakhonzi Abakwinkonzo Ekhethekileyo Yexesha Elizeleyo YamaNgqina KaYehova.