• Amasebe AmaNgqina KaYehova: 89

 • Inani Lamazwe Anikela Ingxelo: 240

 • Isimbuku Samabandla: 118 016

 • Ababekho ESikhumbuzweni Ehlabathini Lonke: 19 862 783

 • Abathabathileyo ESikhumbuzweni Ehlabathini Lonke: 15 177

 • Incopho Yabavakalisi BoBukumkani: 8 220 105

 • Umlinganiselo Wabavakalisi Abashumayelayo Nyanga Nganye: 7 987 279

 • Umlinganiselo Wolwando Kunango-2014: 1.5

 • Isimbuku Sababhaptiziweyo: 260 273

 • Umlinganiselo Woovulindlela Abangabancedani Nyanga Nganye: 443 504

 • Umlinganiselo Woovulindlela Nyanga Nganye: 1 135 210

 • Isimbuku Seeyure Ezichithwe Entsimini: 1 933 473 727

 • Umlinganiselo Wezifundo Nyanga Nganye: 9 708 968

Kunyaka wenkonzo ka-2015, amaNgqina kaYehova aye achitha imali engaphaya kwe-R3.4 bhiliyoni ekunyamekeleni oovulindlela abakhethekileyo, abathunywa bevangeli nabaveleli abahambahambayo kwizabelo zabo. Ehlabathini lonke, bayi-26 011 abasebenza kwiiofisi zamasebe. Bonke bangamalungu elungiselelo Lehlabathi Lonke Labakhonzi Abakwinkonzo Ekhethekileyo Yexesha Elizeleyo YamaNgqina KaYehova.