Usasazo Lwerediyo

NGO-1933, abazalwana benza ijelo losasazo eJakarta ukuze kusasazwe iintetho zikaMzalwan’ uRutherford ngesiNgesi. Ukanti kwakukho nendoda enomdla enyanisweni eyayisasaza iintetho ezingakumbi ngesiDatshi. Olu sasazo lwavusa umdla kakhulu ibe lwanceda abazalwana bakwazi ukuhambisa iincwadi ezingakumbi entsimini.

Xa kwakusasazwa intetho kaMzalwan’ uRutherford, eyayinomxholo othi “Umphumo Wonyaka Ongcwele Kuxolo Nempumelelo,” umfundisi wamaKatolika wacaphuka kakhulu. * Ekunye nabalandeli bakhe, bamangalela uMzalwan’ uDe Schumaker, owabangela ukuba le ntetho isasazwe, ngezityholo “zentiyo, ukuthuka nokugculela.” Ngesibindi, uMzalwan’ uDe Schumaker wazithethelela, kodwa wohlwaywa ukuba akhuphe iiguilder eziyi-25 *, nokuba abhatale iindleko zenkundla. Amaphephandaba amathathu athetha ngolu daba, nto leyo eyabangela ukuba kunikelwe ubungqina obungakumbi.

 ILightbearer

NgoJulayi 15, 1935, isikhephe seWatch Tower Society, iLightbearer eziimitha eziyi-16 sagaleleka eJakarta emva kohambo lweenyanga ezintandathu ukusuka eSydney, eOstreliya. Kuso kwakukho oovulindlela abasixhenxe abanenzondelelo nababezimisele ukwandisa iindaba ezilungileyo eIndonesia, eSingapore, naseMalaysia.

 Oovulindlela abakwiLightbearer baye baqhubeka iminyaka engaphezu kwemibini betyelela amaziko ezikhephe amancinci namakhulu eIndonesia, besasaza iincwadi ezininzi zeBhayibhile. Xa iLightbearer ingena kwiziko elincinci, uJean Deschamp uthi, “abazalwana babedlala intetho kaJ. F. Rutherford owayengumongameli weWatch Tower Society. Khawube nombono wendlela ababevuya ngayo abantu belali yaseMalay xa bebona kugaleleka isikhephe esikhulu kwiziko labo baze beve ilizwi elikhulu lithetha emoyeni. Yayingathi babona isiphekepheke esivela kwenye iplanethi.”

Ecatshukiswe ngabazalwana ababeshumayela ngesibindi, umfundisi waphembelela abasemagunyeni ukuba bayekise eso sikhephe ukungena kula maziko aseIndonesia. NgoDisemba 1937, esi sikhephe sabuyela eOstreliya, sishiya abantu bengawuvali umlomo ngumsebenzi owenziwa ngaba bazalwana eIndonesia.

Abazalwana abakwisikhephe iLightbearer

^ isiqe. 2 Intetho kaMzalwan’ uRutherford yabhenca ukunganyaniseki konqulo, ezopolitiko, kunye norhwebo lweCawa yamaRoma Katolika.

^ isiqe. 2 Le yimali enokulingana neerandi eziyi-4000.