Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-2016

EIndonesia

EIndonesia

LE YINGXELO ebangel’ umdla yamadoda nabafazi abangamaKristu athembekileyo aye ahlala eqinile phantsi kweemeko ezinzima zezopolitiko, ezenkolo nokuvalwa komsebenzi wawo iminyaka eyi-25 okwakuphenjelelwa ngabefundisi. Funda ngomzalwana owayengomnye wabantu ababeza kubulawa ngamaKomanisi kunye nomphathi weqela lezikrelemqa owaba ngumKristu. Khawuve ngebali lamantombazana amabini angevayo awayeziitshomi aza kamva afumanisa ukuba ayazalana. Bona nendlela abantu bakaYehova abaye baphumelela ngayo ekushumayeleni iindaba ezilungileyo kwintsimi yamaSilamsi.

KWELI CANDELO

Amagqabantshintshi NgeIndonesia

Amagqabantshintshi ngeli lizwe, abantu nezinto ezenziwa kweyona ndawo ineziqithi ezininzi emhlabeni.

Intengiso Yezinongo

Kwiminyaka yoo-1500 ishishini lezinongo lalihamba phambili kwezoqoqosho ehlabathini lonke.

Ndifuna Ukuqala Apha!

Oovulindlela abambalwa baseOstreliya bakwazi ukoyisa iingxaki ababenazo xa babeqalisa ukushumayela.

Iindlela Ekwakushunyayelwa Ngazo Kuqala

Ukushumayela kwiirediyo nakumazibuko kwazicaphukisa iintshaba zenyaniso ezinempembelelo enkulu eIndonesia.

IBibelkring

Eli qela lonqulo lalisebenzisa iimpapasho zamaNgqina kaYehova, kodwa laqhekeka ngenxa yokuba lakholelwa laza lenza izinto ezazithethwa ngabantu.

Wayezithanda Izinto Zobuthixo

Abaqhankqalazi bambonzeleka ekhayeni likaThio Seng Bie baza bathatha izinto zakhe. Bamshiyela eyona nto wayixabisa ngaphezu kwezo babezithathile.

INtshona Java Ivelisa Isiqhamo

Ekubeni iincwadi zamaNgqina zaziyekiswa, aqhubeka eshumayela ngobuchule.

Ulawulo Olunzima LwamaJapan

NgeMfazwe Yehlabathi II, amanye amaNgqina afumana indlela yokubhalisa kumagunya aseJapan engakhange ayekelele kwimithetho yonqulo lwawo.

Uvulindlela Ongoyiki Ngokoyikiswa

Kwiminyaka eyi-60 enguvulindlela, uAndré Elias akazange ayilahle ingqibelelo yakhe nakuba wayephekw’ esophulwa ngemibuzo yaye esoyikiswa.

Kufika Abathunywa Bevangeli BaseGiliyadi

Abathunywa bevangeli bokuqala abaqeqeshwe eGiliyadi bafika bakhawulezisa ukuwuhambisela phambili umsebenzi wokushumayela.

Umsebenzi Udlulela KwiMpuma

Ngaba inkcaso yabefundisi yayiza kuphumelela?

Kufika Abathunywa Bevangeli Abangakumbi

Ngephanyazo ukushumayela iindaba ezilungileyo kwaqalisa ukuba nzima phakathi kwiminyaka yoo-1970.

Intombi KaSara Yokwenyani

Ngenxa yokuzithoba kukaTiti Koetin kumyeni wakhe, wafumana okukhulu.

Indibano Engasoze Ilibaleke

Indibano ‘Yeendaba Ezilungileyo Ezingunaphakade’ eyayingo-1963 yaphumelela nakubeni kwakukho imiqobo enzima.

Ndasinda Kwimvukelo YamaKomanisi

Ingcwaba likaRonald Jacka lalisele ligrunjiwe.

Iminyaka Eyi-50 Enguvulindlela Okhethekileyo

Ngo-1964 eNtshona Papua omnye umfundisi wamaProtestanti woyikisa amaNgqina kaYehova esithi, ‘Ndiza kuwaphelisa amaNgqina kaYehova eManokwari!’ Wayenza ke loo nto?

Inkokeli Yemigulukudu Iba Ngummi Ohloniphekileyo

UMphathi WeSebe Lezobuntlola wabuza: “Yintoni eyona nto yenziwa ngamaNgqina kaYehova eIndonesia?”

Abazange Batyhafe

Yintoni eyabangela ukuba abanye ababukeli bathi, “AmaNgqina kaYehova afana nezikhonkwane”?

Abazange Bayeke Ukuhlanganisana Ndawonye

Xa kwavalwa umsebenzi wamaNgqina kaYehova, elinye igosa lathi: “Eli phepha alininiki inkululeko yonqulo.”

Uthando LwamaKristu Ngamaxesha Entlekele

AmaNgqina kaYehova akhawuleza ayokunceda emva kwenyikima eyayidlakaze idolophu yaseIndonesia, iGunungsitoli.

Soze Siluyeke Ukholo Esinalo

UDaniel Lokollo ukhumbula indlela awatshutshiswa ngayo ngunogada wentolongo.

Sathobela Ulwalathiso—Saphila!

Ingxabano yamaSilamsi namaKristu yabangela imeko emaxongo kumaNgqina kaYehova eIndonesia.

Umsebenzi Ukhula Ngokukhawuleza

Emva kokuvulwa komsebenzi, abazalwana, bancedakala kwizinto ezintathu ezibalulekileyo.

Ukulivakalisa Ngebhongo Igama LikaYehova

AmaNgqina azoyisa njani iingxaki ezazibangelwa yimikhwa nendlela ekwakuphilwa ngayo ezazinokubangela ukuba aphelelwe sisibindi?

IOfisi Yesebe Ibonwa Nanguthathatha

Abazalwana noodade abasebenza apho imfuneko inkulu khona bafumana enye indawo abaza kushumayela kuyo.

“UYehova Wasisikelela Ngapha Koko Sasikulindele!”

Ibandla elikwilali yaseTugala, eIndonesia, ufumana intsikelelo angayilindelanga.

Side Sakunye Ekugqibeleni!

Abantwana ababini abangevayo baseIndonesia abangamantombazana bahlukana xa omnye wanikelwa ukuba akhuliswe ngabanye abazali, kodwa bahlanganiswa yinyaniso.