Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  Agasti 2015

 INQAKU ELINGUMXHOLO | NGABA ABAFILEYO BANGAPHILA KWAKHONA?

Kwenzeka Ntoni Xa Umntu Eswelekile?

Kwenzeka Ntoni Xa Umntu Eswelekile?

“Ndandicing’ ukuba kukho iindawo ezintathu abaya kuzo abantu xa besifa: ezulwini, esihogweni, okanye kwindawo yentlambululo-miphefumlo. Ndandisazi ukuba andilifanelanga izulu, kodwa noko andimbi kangako ukuba ndingade ndiye esihogweni. Ndandingaqinisekanga ncam ukuba kwenzeka ntoni kwindawo yentlambululo-miphefumlo. Zange khe ndive kuthethwa ngayo eBhayibhileni, yayingabantu nje abethetha ngayo.”—ULionel.

“Ndandifundiswe ukuba bonke abantu baya ezulwini xa besifa, kodwa ndingakuginyi ncam oko. Ndandicinga ukuba xa umntu efile kuphelile ngaye—akanakamva.”—UFernando.

Ngaba wakha wazibuza ukuba: ‘Yintoni kanye kanye eyenzekayo xa umntu esifa? Ngaba abantu abafileyo esibathandayo bayangcungcutheka ndaweni ithile? Ngaba siya kuze siphinde sibabone? Sinokuqiniseka njani?’ Nceda uhlole oko kufundiswa yiBhayibhile. Okokuqala, makhe sihlole ukuba ithi kunjani ukufa. Emva koko siza kuthetha ngethemba labafileyo elichazwe kuyo.

 Bakwimeko enjani abantu abafileyo?

IMPENDULO YEBHAYIBHILE: “Abaphilayo bayazi ukuba baya kufa; kodwa abafileyo, abazi nto konke konke, abasenamvuzo, ngenxa yokuba balityelwe, abasakhunjulwa nganto. Konke esikufumanayo ukuba sikwenze isandla sakho kwenze ngamandla akho onke, kuba akukho msebenzi nakuyila nakwazi nakulumka eShiyol, kwindawo oya kuyo.” *INtshumayeli 9:5, 10.

Lilonke, iNgcwaba yindawo ababekwa kuyo abantu xa besifa; abantu abalapho abeva nto yaye abakwazi kwenza nto. UYobhi othembekileyo wayesithi yindawo enjani iNgcwaba? Walahlekelwa yinto yonke awayenayo nabantwana bakhe ngamini-nye, kwathi kusenjalo wahlaselwa ngamathumba abuhlungu emzimbeni wonke. Wabongoza uThixo wathi: “Owu akwaba ubungandifihla eShiyol, undigcine ndifihlakele.” (Yobhi 1:13-19; 2:7; 14:13) Kucacile ukuba uYobhi wayengayijongi iShiyol okanye iNgcwaba njengesihogo somlilo, awayeza kuthuthunjiswa nangakumbi kuso. Kodwa wayeyijonga njengendawo yokuphumla.

Ikho nenye indlela esinokufunda ngayo ngemeko yabafi. Sinokufunda oko kuthethwa ziZibhalo ngabantu abasibhozo abavuswa ekufeni.—Funda ibhokisi ethi “ Abantu Abasibhozo Abavuswayo Ekuthethwe Ngabo EBhayibhileni.”

Akukho nokuba abe mnye kwabo bantu basibhozo ekuthiwa wayekwindawo yolonwabo okanye yentuthumbo. Ukuba bebeye kwindawo enjalo, akucingi ukuba ngebabalisa ngayo? Yaye akucingi ukuba oko bekuya kubhalwa eBhayibhileni ukuze bonke abantu bakubone? Akukho kwanto injalo ikhankanywayo eZibhalweni. Kucacile ukuba abo bantu basibhozo babengenanto yokubalisa ngokufa kwabo. Ngoba? Kuba babengazi nto, okomntu olele yoyi. Ibe ke, neBhayibhile idla ngokuthi abantu abafileyo balele. Ngokomzekelo, ithi uDavide noStefano abathembekileyo ‘balala ekufeni.’—IZenzo 7:60; 13:36.

Ngoko banaliphi ithemba abafi? Ngaba bangaphinda bavuke?

^ isiqe. 7 KwiNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele, igama lesiHebhere elithi “Shiyol” nelesiGrike elithi “Hadesi” abhekisela “kwiNgcwaba.” Ezinye iiBhayibhile zisebenzisa igama elithi “isihogo,” kodwa imfundiso yesihogo somlilo ekuthuthunjiswa kuso abantu abafileyo ayikho eZibhalweni.