Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  Februwari 2014

 INQAKU ELINGUMXHOLO | IMFAZWE EYATSHINTSHA IHLABATHI

Oyena Nobangela Wemfazwe Nentlupheko

Oyena Nobangela Wemfazwe Nentlupheko

NgoNovemba 11, 1918, iMfazwe Yehlabathi I yafikelela esiphelweni. Amashishini avala, yaye abantu babedanisa ezitratweni. Kodwa loo mincili zange ihlale xesha lide. Emva nje kwaloo mfazwe, kwalandela omnye ubhubhane—obulala ngaphezu kompu okhupha iimbumbulu ezininzi ngexesh’ elinye.

NgoJuni 1918, amajoni aseFransi aphathwa sisifo esibulalayo ekuthiwa nguMbathalala. Kwathi kungadlulanga naxesha lingako, babe bubonakala ubungozi besi sifo. Ngokomzekelo, kwiinyanga nje ezingephi, esi sifo sasisele sibulele amajoni amaninzi asuka eMerika, ngaphezu kokuba utshaba lwenzayo. Amajoni awayevela emfazweni abuya nesi sifo, ngaloo ndlela sabe sisasazeka emhlabeni wonke.

Iminyaka eyalandela loo mfazwe yazaliswa yintlupheko nokuwohloka kwezoqoqosho. Emva kwemfazwe yehlabathi ngowe-1918, imimandla emininzi yaseYurophu yabethwa linxele likaKhetsekile. Ngo-1923, imali yaseJamani yayingasenaxabiso. Emva kweminyaka emithandathu, imeko yezoqoqosho yawohloka kuwo onke amazwe. Kusenjalo, ngo-1939, kwaqala imfazwe yehlabathi yesibini—iqala apho beziphele khona iingxwaba-ngxwaba zeyokuqala. Yintoni oyena nobangela wezi ntlekele?

UMQONDISO WEMIHLA YOKUGQIBELA

Iziprofeto zeBhayibhile zisichazela oyena nobangela weziganeko eziye zenzeka kwimbali, ibe kunjalo nangeMfazwe Yehlabathi I. UYesu Kristu wachaza kwangaphambili ixesha apho “uhlanga luya kuvukelana nohlanga,” ukunqongophala kokutya neendyikityha zokufa ziya kuzalisa umhlaba.  (Mateyu 24:3, 7; Luka 21:10, 11) Wachazela abalandeli bakhe ukuba ezi ntlekele zaziya kuba ngumqondiso wemihla yokugqibela. Incwadi yeSityhilelo isichazela ukuba iintlekele ezenzeka emhlabeni ziqale ngemfazwe yasemazulwini.—Funda ibhokisi ethi,  “Imfazwe Yasemhlabeni Nemfazwe Yasemazulwini.”

Le ncwadi ithetha ngabakhweli-mahashe abane, ngamaxesha athile kudla ngokuthiwa ngabakhweli-mahashe abane beSityhilelo. Abathathu kwaba bakhweli-mahashe bafanekisela iintlekele ezintathu awathetha ngazo uYesu kwangaphambili—imfazwe, indlala nendyikityha yokufa. (Funda ibhokisi ethi,  “Ngaba Nyhani Amahashe Amane Ayaphala?”) Lilonke, imfazwe yehlabathi yokuqala yaba sisiqalo seenkxwaleko ezingekapheli. IBhayibhile isichazela ukuba oyena nobangela wazo zonke ezi zinto nguSathana. (1 Yohane 5:19) Ngaba uya kuze ayekiswe?

Incwadi yeSityhilelo iphinda isiqinisekise ukuba uSathana ‘ushiyekelwe lixesha elifutshane.’ (ISityhilelo 12:12) Yiyo loo nto enomsindo omkhulu yaye ebangela izinto ezibuhlungu apha emhlabeni. Phofu ke, kwa ezi ngxaki sizibonayo zingqina ukuba iintsuku zikaSathana zibaliwe.

 UKUCHITHA IMISEBENZI KAMTYHOLI

Imfazwe Yehlabathi I yalitshintsha ihlabathi. Yaba sisiqalo sokugquba kweemfazwe, uqhankqalazo kunye nokungathenjwa kwabalawuli. Yaba bubungqina bokuba uSathana ugxothiwe emazulwini. (ISityhilelo 12:9) Lo mlawuli wehlabathi ungenakubonwa wazibonakalisa ukuba unguzwi-lakhe owaziyo ukuba iintsuku zakhe zibaliwe. Xa ezo ntsuku ziphela, zonke iingxaki ezabangelwa yiMfazwe Yehlabathi I ziya kusiphulwa neengcambu.

Iziprofeto zeBhayibhile ziyasithembisa ukuba uYesu Kristu, uKumkani wethu osezulwini, uza ‘kuyichitha imisebenzi kaMtyholi’ kungentsuku zatywala. (1 Yohane 3:8) Izigidi zabantu sele zithandazela ukuba uBukumkani bukaThixo bufike. Kuthekani ngawe? Obo Bukumkani buya kunceda abathembekileyo ukuba babone xa ukuthanda kukaThixo—kungekhona okukaSathana—kusenziwa emhlabeni. (Mateyu 6:9, 10) Xa kulawula uBukumkani bukaThixo akusayi kuphinda kubekho mfazwe. (INdumiso 46:9) Funda ngobu Bukumkani ukuze nawe ubone xa uxolo luzalise umhlaba wonke!—Isaya 9:6, 7.

Funda Okungakumbi

Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?

Ngaba Siphila ‘Kwimihla Yokugqibela’?

Hlola izinto ezenziwa ngabantu nezimo zengqondo zabo ezibonisa ukuba ngoku siphila ‘kwimihla yokugqibela’ njengoko kuprofetwe ngazo eBhayibhileni.