Ngaba uThixo uphulaphula yonke imithandazo?

UThixo uphulaphula abantu beentlanga zonke. (INdumiso 145:18, 19) ILizwi lakhe iBhayibhile, lisicebisa ukuba sithandaze ngayo nantoni na esihluphayo. (Filipi 4:6, 7) Sekunjalo, eminye imithandazo uThixo akayithandi. Ngokomzekelo, akayithandi imithandazo enkqayiweyo nephindaphindwayo.Funda uMateyu 6:7.

Kwakhona, uYehova akayithandi imithandazo yabantu abamona ngabom. (IMizekeliso 28:9) Ngokomzekelo ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, uThixo akazange ayimamele imithandazo yamaSirayeli ayenetyala lokubulala. Kuyabonakala ke ukuba sifanele senze okuthile ukuze siviwe nguThixo.Funda uIsaya 1:15.

Sifanele senze ntoni ukuze uThixo asive?

Ngaphandle kokholo asikwazi ukuthandaza kuThixo. (Yakobi 1:5, 6) Sifanele sikholwe ukuba ukho yaye usikhathalele. Sinokuba nokholo oluqinileyo xa sifunda iBhayibhile, kuba ukholo olunjalo lufumaneka kuphela eBhayibhileni.Funda amaHebhere 11:1, 6.

Simele sizingise yaye sizithobe xa sithandaza. KwanoNyana kaThixo uYesu, wayezithoba xa ethandaza. (Luka 22:41, 42) Kunokuba sixelele uThixo oko amele akwenze, sifanele siqonde imithetho yakhe eseBhayibhileni. Ngoko sinokuthandaza ngokuvisisana nokuthanda kukaThixo.Funda eyoku1 kaYohane 5:14.