Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  Aprili 2013

 NGABA UBUSAZI?

Ngaba Ubusazi?

Kwakutheni ukuze iNineve yamandulo ibizwe ngokuba ‘sisixeko sophalazo-gazi’?

Imikrolo yamajoni esiya kulahla iintloko zeentshaba

INineve yayilikomkhulu loBukhosi baseAsiriya. Yayisisixeko esikhulu esasinamabhotwe, iitempile, oohola bendlela kunye neendonga eziphakamileyo. Umprofeti uNahum ongumHebhere wathi iNineve ‘sisixeko sophalazo-gazi.’—Nahum 3:1.

Wayenyanisile, kuba imikrolo eyafunyanwa kwibhotwe likaSenaribhe elaliseNineve ingqina indlela awayekhohlakele ngayo ama-Asiriya. Omnye wale mikrolo ubonisa ibanjwa licinezelwe ngoxa kukrunculwa ulwimi lwalo. Eminye imibhalo ithi amabanjwa ayegqojozwa iimpumlo okanye imilebe aze arhuqwe ngeentambo. Iintloko zookumkani ababuleweyo zazibotshelelwa kwiintamo zamagosa aseburhulumenteni athinjiweyo.

Ingcaphephe ngembali yaseAsiriya uArchibald Henry Sayce uchaza inkohlakalo eyayisenziwa emva kokuba kuthinjwe idolophu ethile: “Indlela awayehamba kuyo lowo woyisileyo wawuyibona ngemfumba yeentloko zabantu; amakhwenkwe namantombazana ayetshiswa ehleli okanye abulawe ngezinye iindlela ezimanyumnyezi; amadoda ayebethelelwa, ahlinzwe ephila, atyhaphazwe amehlo, okanye anqunyulwe izandla neenyawo, iindlebe kunye neempumlo.”

Kutheni kwakufuneka umYuda enze ungqameko kuphahla lwendlu yakhe?

UThixo wathi kumaYuda: “Xa uthe wakha indlu entsha, umele ulwenzele ungqameko uphahla lwakho, ukuze ungazisi tyala lagazi endlwini yakho xa athe [umntu] wawa . . . kuyo.” (Duteronomi 22:8) Olu ngqameko lwaluyimfuneko kuba amaYuda awayephila ngexesha lokubhalwa kweBhayibhile ayelusebenzisela izinto ezinzi uphahla.

Izindlu ezininzi zakwaSirayeli zazinophahla oluthe tyaba. Abantu babehlala kulo ukuze bagcakamele ilanga, babethwe ngumoya okanye benze imisebenzi yasekhaya. Ehlotyeni, kwakulaleka kamnandi eluphahleni. (1 Samuweli 9:26) Umlimi wayeyaneka eluphahleni ingqolowa ukuze ayomise ngaphambi kokuba ayisile, okanye amakhiwane kunye neerasentyisi ukuze zome.—Yoshuwa 2:6.

Uphahla lwalusetyenziswa naxa kunqulwa, enoba kwakunqulwa uThixo okanye izithixo. (Nehemiya 8:16-18; Yeremiya 19:13) Umpostile uPetros waya eluphahleni emini emaqanda ukuze athandaze. (IZenzo 10:9-16) Uphahla lwalunokuba yindawo emyoli yokuphumla xa lusithwe yimithi yeediliya okanye yesundu.

Incwadi ethi The Land and the Book ithi izindlu zamaSirayeli zazisiba nezinyuko okanye ileli eya eluphahleni, “eyayibekwa ngaphandle kwendlu.” Ngoko umnntu wayenokukwazi ukwehla eluphahleni engakhange angene endlwini. Mhlawumbi yiloo nto uYesu wathi xa wayelumkisa ngokutshatyalaliswa kwesixeko: “Umntu ophezu kwendlu makangehli aye kuthabatha iimpahla endlwini yakhe.”—Mateyu 24:17.