“Khangela! Hayi indlela ekulunge nekuthandeka ngayo Ukuba abazalwana bahlale ndawonye ngomanyano!”—INDUMISO 133:1.

Isizathu sokuba abanye bebhiyozela iKrismesi.

Ekubeni amaSirayeli ayezalwa ngumntu omnye, uYakobi, okanye uSirayeli, ‘ayezalana,’ engabantu bomz’ omnye. Xa ehlanganisene kwimisitho eYerusalem, ezo yayiba zizihlandlo ‘ezilungileyo nezithandekayo.’ Ngokufanayo, iintsapho ezininzi namhlanje zijonga phambili ekubeni nethuba ‘elilungileyo nelithandekayo’ lokuba kunye ngexesha leKrismesi.

Kutheni ilucelomngeni nje lento kwabanye?

IEncyclopedia of Christmas and New Year’s Celebrations ithi: “Imilo ebakho phakathi kwamalungu eentsapho ebudeni bonyaka iye iqatsele xa loo malungu ehlanganisana ngamaxesha eholide.”

Yiyiphi imigaqo yeBhayibhile enokunceda?

‘Buyekeza abazali noomawokhulu [bakho].’ (1 Timoti 5:4) Kangangoko kunokwenzeka, ziphe amathuba okutyelela intsapho yakho ngokuthe rhoqo. Ukuba amanye amalungu entsapho yakho ahlala kude, unako ukunxibelelana nawo rhoqo. Unokuwabhalela, uwafowunele, uwathumelele imiyalezo okanye ngezinye iindlela. Ukunxibelelana rhoqo kuyakunciphisa ukungaqondani okubakho kwiintsapho.

“Nini abawubandezileyo umsa wenu. . . . Ngoko ke phangalalani.” (2 Korinte 6:12, 13) Amalungu entsapho abonana manqaphanqapha anokukhawuleza alahlane—ngokukodwa abantwana. Abanye abantwana bavakalelwa kukuba abananto ibadibanisayo noomawokhulu okanye izalamane ezikwezinye iindawo. Ngoko ke, bakhuthaze abantwana ukuba “baphangalale” ekubonakaliseni uthando kwizalamane zabo nakwezo sele zikhulile. * Abantwana abachitha ixesha kunye nabantu abadala baba novelwano yaye bayabaxabisa abantu abadala kunabo.

“Ilizwi elithethwe ngexesha elifanelekileyo lihle kunene.” (IMizekeliso 15:23, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996) Ungakuthintela njani ukungavisisani okanye ukungaboni ngasonye okunokonakalisa ulwalamano lwentsapho? Enye indlela efanelekileyo yokukwenza oku, kukukhangela ‘ixesha elifanelekileyo’ lokuthetha ngezinto ezinixhalabisayo. Ukuba nisoloko ninxibelelana, kuya kuba lula ukuthetha namalungu entsapho bucala ukuze kulungiswe naziphi na iingxaki nize nonwabele ixesha ‘elilungileyo nelithandekayo’ xa nikunye.

^ isiqe. 9 Funda inqaku elithi, “Kutheni Ndifanele Ndimazi Ngakumbi Umakhulu Notatomkhulu?” nelithi “Ndinokusondelelana Njani Nomakhulu Notatomkhulu?” akuVukani! ka-Juni 8 nokaMeyi 8, 2001, apapashwe ngamaNgqina kaYehova.