Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  Disemba 2012

 Ileta Evela EBenin

Yinto Endiza Kuyithini Le Ndizifake Kuyo?

Yinto Endiza Kuyithini Le Ndizifake Kuyo?

KWAKUKUSASA njengesiqhelo eNtshona Afrika. Ivumba elimnandi lokutya lalikhephuza emoyeni. Abafazi babehamba bethwele imithwalokazi entloko. Kwakuyintswahla yovuyo kuhlekwa phofu kuxubene neengxoxo kwalapha. Ilanga laphuma ngathi kudala.

Xa abantwana babona umlungu, bacula bedanisa. Ingoma yaqala ngokuthi “Yovo, Yovo, bon soir” (mlungu, mlungu molo) kodwa yaphela seyisithi “Singasivuyela isipho kuba sikuculele?” Kodwa enye inkwenkwana yayingaculi. Njengoko ndandihamba, yandilandela yaza yathetha nam ngezandla. EUnited States, ndandikhe ndafunda ukupela amagama ngeNtetho Yezandla YaseMerika, kodwa apha eBenin kuthethwa isiFrentshi.

Kwakunzima ukupela igama lam elinoonobumba abasibhozo ngentetho yezandla. Le nkwenkwana yasuka yancuma. Yandibamba ngesandla yaza yatyhutyha nam kwezo zitrato zimxinwa indisa kowayo. Yayiyindlu enamagumbi amabini. Yonke intsapho yakowayo yangungelana ndawonye yaye bonke baqalisa ukuthetha ngezandla. Ngoku ndandiza kuthini? Ndapela igama lam ndaza ndabhala ephepheni ndizichaza ukuba ndingumvangeli ofundisa iBhayibhile yaye ndiza kuphinda ndibuye. Kweza nabamelwane ababengezozithulu baza bonke bavuma kule nto ndiyibhalileyo. Ndandizibuza ukuba, ‘yinto endiza kuyithini le ndizifake kuyo?’

Endleleni egodukayo ndandizicingela ndodwa ndisithi, “umele abekho umntu onokubanceda aba bantu bafunde ngezithembiso zikaThixo, esinye sazo sesi: ‘Ziya kuvulwa neendlebe zezithulu.’” (Isaya 35:5) Ndenza uphando, ndaza ndafumanisa ukuba kubalo lwabantu lwakutshanje eBenin, bali-12 000 abantu abazizithulu. Ndothuka xa ndafumanisa ukuba ezikolweni zezithulu kusetyenziswa Intetho Yezandla YaseMerika, kungekhona eyesiFrentshi. Kodwa kwaba buhlungu ndakufumanisa ukuba akukho nelinye iNgqina likaYehova elaliyazi Intetho Yezandla YaseMerika. Ndikhathazekile, ndathi kwelinye iNgqina, “akwaba bekukho umntu oyaziyo Intetho Yezandla YaseMerika ukuze ancede.” Laphendula lathi, “ukhona nje wena.” Lalinyanisile! Ndaoda incwadi efundisa intetho yezandla kunye neeDVD zeNtetho Yezandla YaseMerika ezipapashwe ngamaNgqina kaYehova. Imithandazo  yam yaphendulwa xa kwafika iNgqina elalisuka eCameroon nelaliyazi kakuhle le ntetho.

Abantu abaninzi beva ukuba ndifunda intetho yezandla. Ndaxelelwa ngoBrice owayengumzobi. Indawo awayesebenzela kuyo yayenziwe ngamagqabi esundu adityanisiweyo nawayeyenza loo ndawo iphole kamnandi kwimozulu eshushu. Iindonga zakhe ezazinemibala-bala zabonisa ukuba akungoku waba ngumzobi. Wosula izitulo waza wandijonga, elindele ukuba ndichaze eyona nto ndize ngayo. Ndamdlalela iDVD. Wasondeza isitulo sakhe waza wahlalela kufutshane. Ethetha ngezandla wathi: “Ndiyaqonda! ndiyaqonda!” Abantwana baselumelwaneni bangungelana apho betsale iintamo ukuze babone. Omnye kubo wakhwaza esithi, “kutheni bebukele imuvi engenamazwi?”

Sihlandlo ngasinye ndibuyela kuBrice, laya lisanda inani labantu ababukela iDVD. Kungekudala, uBrice nabanye baqalisa ukuza kwiintlanganiso zamaKristu. Ndenza inkqubela njengoko ndandizama ukubatolikela. Njengoko iqela laye lisanda, abanye babo babesiza kum. Ngokomzekelo, ngesinye isihlandlo imoto yam yangena ezigingqini yaza yenza ingxolo njengoko ndandizama ukuphepha iibhokhwe neehagu ezaziyabula endleleni. Emva koko, ndeva kusithi mbakra ngasemva ndaza ndathi: “Owu nkosi yam, ingophuki le moto kwakhona!” Noko ke, kwathi kanti yenye indoda engevayo ngendlebe, ibetha imoto ngesandla kuba ifuna ndiyibone.

Amaqela asebenzisa Intetho Yezandla YaseMerika abakho nakwezinye iidolophu. Xa kukho indibano enkulu yaminyaka le, ndandicelwa ukuba ndibe ngomnye wabantu abaza kutolika ndisebenzisa intetho yezandla. Njengoko ndandime eqongeni ndilinde isithethi ukuba siqalise intetho, okomzuzwana ndaba kude ngeengcinga ndicinga mhla ndandiqalisa isabelo sam. Ndandidla ngokucinga, ‘yintoni enye endandinokuyenza ngaphandle kokuba ngumvangeli eAfrika?’ Xa ndijonga abaphulaphuli ababelapho, ndayifumana impendulo yaloo mbuzo—ukuba ngumvangeli onceda izithulu. Andisazibuzi ngoku ukuba ‘yinto endiza kuyithini le ndizifake kuyo?’