Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  Oktobha 2012

 Inqaku Labaselula

Lumkela Amabhongo!

Lumkela Amabhongo!

Imiyalelo: Funda ezi ndinyana zingezantsi kwindawo engenaziphazamiso. Njengokuba ufunda ezi ndinyana yiba ngathi ulapho.Yiba nomfanekiso ngqondweni woko kwenzekayo. Makubengathi uyaweva amazwi abantu ofunda ngabo. Vakalelwa ngendlela abavakalelwa ngayo abantu ekuthethwa ngabo eBhayibhileni.

Abadlali abaphambili: uDavide, uAbhisalom, noYowabhi

Ushwankathelo: UAbhisalom uzama ukubhukuqa itrone kaYise.

HLALUTYA IZIGANEKO.—FUNDA EYESI 2 KASAMUWELI 14:25-33; 15:1-17; 18:9-17, 30-33.

Chaza inkangeleko ka-Abhisalom, njengoko unomfanekiso ngqondweni wakhe. (Funda kwakhona eyesi 2 kaSamuweli 14:25, 26.)

Ungasichaza njani isimo sengqondo sika Abhisalom kwaye ucinga ukuba wayethetha njani nabo wayefuna ukuba bamxhase xa bezokufuna okusesikweni kukumkani? (Funda kwakhona eyesi 2 kaSamuweli 15:2-6.)

Ucinga ukuba wayengumntu onjani uAbhisalom xa ufunda eyesi 2 kaSamuweli 14:28-30?

PHANDA NGOKUNZULU.

UAbhisalom wakuceba njani ukufumana le trone? (ukuze wazi funda eyesi 2 kaSamuweli 13:28, 29. uAmnon wayengunyana kaDavide omdala nowayeza kuba yindlalifa.)

Ngaphandle nje kwamabhongo kaAbhisalom neenzame zakhe zokuba azizukise, ukungcwatywa kwakhe kuyibonisa njani indlela awayejongwa ngayo? (Phinda ufunde eyesi 2 kaSamuweli 18:17.)

Ucinga ukuba zintoni ezamphembelelayo uAbhisalom sele ade abe nala mabhongo nje? (Thelekisa oko kubhalwe ngoDiyotrefe kweyesi 3 kaYohane 9,10.)

 UDavide wachaphazeleka njani zizenzo zika Abhisalom? (ukuze wazi: Funda iNdumiso 3, uDavide ayibhala ngexesha lemvukelo ka-Abhisalom.)

KUSEBENZISE OKO UKUFUNDILEYO. ZIBHALE PHANTSI IZINTO OZIFUNDILEYO . . .

Ingozi yokuba namabhongo.

Intlungu umntu anokuyibangela kwabanye kuquka, nabazali bakhe.

ENYE INDLELA OKUSEBENZA NGAYO.

Ungawela njani kulo mgibe wokuba namabhongo?

Ungakuphepha njani ukuba nekratshi?

YINTONI EKUCHUKUMISE KAKHULU KULE NGXELO YAYE, NGOBA?

Icebiso: Masithi ke mhlawumbi le ngxelo ibi nesiphelo esahlukileyo kunesi. Ucinga ukuba ngekwakwenzeke ntoni ukuba u Abhisalom wayethozamile engenamabhongo?—Mizekeliso 18:12.