Ngaba iBhayibhile ivela kuThixo? Okanye yincwadi njee eneengcinga zabantu?

Lo “Vukani!” unamanqaku amathathu abonisa ukuba iBhayibhile ivela kuThixo nyhani.