Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

UVukani!  |  No. 2 2017

 OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

Umnqamlezo

Umnqamlezo

Abantu abaninzi bathi umnqamlezo ufuzisela ubuKristu. Sekunjalo, asingabo bonke abakholelwa ukuba umele unxitywe okanye kuhonjiswe ngawo emakhaya, uxhonywe nasezicaweni.

Ngaba uYesu wafela emnqamlezweni?

OKUTHETHWA NGABANYE ABANTU

 

Xa ayebulala uYesu, amaRoma amxhoma kumnqamlezo owenziwe ngemithi emibini.

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

 

UYesu ‘waxhonywa emthini.’ (IZenzo 5:30, iThe New Jerusalem Bible) Omabini amagama asetyenziswe ngababhali beBhayibhile xa bechaza isixhobo awafela kuso uYesu abonisa ukuba yayingeyomithi mibini, wawumnye. Ngokutsho kweCrucifixion in Antiquity, igama lesiGrike elithi stau·rosʹ, lithetha “ipali. Ipali ke ‘ayingomnqamlezo.’” Igama elithi xyʹlon, elisetyenziswe kwiZenzo 5:30, lithetha ‘isibonda esimileyo ekwakuxhonywa kuso abantu ababefanele babulawe eRoma.’ *

Kwakhona iBhayibhile ifanisa indlela awabulawa ngayo uYesu noko kubhalwe kumthetho wamaSirayeli akudala. Lo mthetho wawusithi: “Xa athe umntu waba nesono esifanelwe sisigwebo sokufa, wabulawa, waxhonywa esibondeni, . . . oxhonyiweyo usisiqalekiso kuThixo.” (Duteronomi 21:22, 23) Ecaphula kuwo, umpostile uPawulos wathi uYesu waba “sisiqalekiso esikhundleni sethu, ngenxa yokuba kubhaliwe kwathiwa: ‘Uqalekisiwe wonke umntu oxhonywa esibondeni [xyʹlon].’” (Galati 3:13) Ngaloo ndlela, uPawulos wayenza yacaca into yokuba uYesu wafela esibondeni, esingumthi omnye.

“Bambulala ngokumxhoma emthini.”IZenzo 10:39, IThe New Jerusalem Bible.

 Ngaba abafundi bakaYesu babesebenzisa umnqamlezo xa benqula uThixo okanye xa befuzisela ubuKristu?

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

 

Akusoze uyifumane eBhayibhileni indawo ebonisa ukuba amaKristu okuqala ayefuzisela unqulo ngomnqamlezo. YayingamaRoma awayephila ngelo xesha awayefuzisela oothixo bawo ngomnqamlezo. Malunga neminyaka eyi-300 emva kokufa kukaYesu, uMlawuli waseRoma uConstantine wenza umnqamlezo wangumfanekiso omela umkhosi wakhe. Emva koko umnqamlezo wadityaniswa necawa eyayizibiza ngokuba yeyamaKristu.

Ekubeni umnqamlezo wawusetyenziswa ngabahedeni xa benqula oothixo babo, ngaba nabafundi bakaYesu babesebenzisa wona xa benqula uThixo wabo oyinyaniso? Kwelinye icala, babesazi ukuba kwakudala uThixo wayengafuni kusetyenziswe “umfuziselo” xa enqulwa, ibe amaKristu ayefanele ‘asabe kunqulo-zithixo.’ (Duteronomi 4:15-19; 1 Korinte 10:14) “UThixo unguMoya,” akakho umntu onokumbona. Ngoko, amaKristu okuqala akazange asebenzise imifuziselo okanye izinto ezibonakalayo ukuze asondele kuThixo. Kunoko, ayenqula uThixo “ngomoya,” ekhokelwa ngumoya wakhe oyingcwele ongabonakaliyo, “nenyaniso,” ngokuvisisana nokuthanda kwakhe okukwiZibhalo.—Yohane 4:24.

“Abanquli bokwenyaniso baya kumnqula uBawo ngomoya nenyaniso.”Yohane 4:23.

AmaKristu afanele amhloniphe njani uYesu Kristu?

OKUTHETHWA NGABANTU

 

“Yayisengqiqweni into yokuba isixhobo esiza kusindisa abantu sibe yinto ehlonitshwayo. . . . Umntu ohlonipha imifanekiso, uhlonipha umntu emmelayo.”—INew Catholic Encyclopedia.

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

 

AmaKristu ayixabisa kakhulu into awayenzelwa nguYesu. Kaloku ngenxa yokufa kwakhe, ziyakwazi ukuxolelwa izono zawo, ayakwazi ukuthetha noThixo nokufumana ubomi obungunaphakade. (Yohane 3:16; Hebhere 10:19-22) Awafanele abonise ukuba ayamhlonipha ngokusebenzisa umfuziselo wakhe okanye ngokuvuma njee ukuba ayakholelwa kuye qha. Kakade ke, “ukholo, ukuba alunamisebenzi, lufile.” (Yakobi 2:17) AmaKristu afanele abe nokholo kuYesu. Njani?

IBhayibhile ithi: “Uthando analo uKristu luyasinyanzela, ngenxa yokuba siye sagqiba kwelokuba, umntu omnye wabafela bonke . . . abo baphilayo bangabi saziphilela, kodwa baphilele yena lowo wabafelayo waza wavuswa.” (2 Korinte 5:14, 15) AmaKristu aziva enyanzelekile ukuba alandele umzekelo kaKristu owasifelayo ngenxa yokuba esithanda kakhulu. Ngale ndlela, ahlonipha uYesu ngeyona ndlela ibaluleke kakhulu kunokusebenzisa imifuziselo nemifanekiso yonqulo.

“Kuko oku ukuthanda kukaBawo, ukuba wonk’ ubani ombonayo uNyana aze abonise ukholo kuye abe nobomi obungunaphakade.”Yohane 6:40.

^ isiqe. 8 I-A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, Uhlelo lwe-11, nguEthelbert W. Bullinger , iphepha 818-819.

Funda Okungakumbi

PHULAPHULA UTHIXO UZE UPHILE NGONAPHAKADE

Ukufa KukaYesu Kuthetha Ntoni Kuwe?

Kwenza amathemba amahle azaliseke.

Iindaba Ezilungileyo Ezivela KuThixo!

Kwakutheni Ukuze UYesu Afe?

IBhayibhile isichazela ngokubaluleka kokufa kukaYesu. Ngaba kukho okwaphunyezwa kukufa kwakhe?