Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Februwari 2017

Bakhokelwa Ngubani Abantu BakaThixo Namhlanje?

Bakhokelwa Ngubani Abantu BakaThixo Namhlanje?

“Bakhumbuleni abo bakhokelayo phakathi kwenu.”​—HEB. 13:7.

IINGOMA: 125, 43

1, 2. Inoba babezibuza ntoni abapostile emva kokuba uYesu enyukele ezulwini?

ABAPOSTILE bakaYesu babemi kwiNtaba Yeminquma bejonge esibhakabhakeni. Babegqib’ ukubona uYesu, inkosi nomhlobo wabo, enyukela phezulu waza wasithela emafini. (IZe. 1:9, 10) Kangangeminyaka emalunga nemibini, uYesu wayebafundisa, ebakhuthaza kwaye ebakhokela. Ngoku wayemkile. Babeza kuthini?

2 UYesu wayenike abalandeli bakhe lo myalelo: “Niya kuba ngamangqina am eYerusalem nakulo lonke elakwaYuda naseSamariya kude kuse nakwezona nxalenye zikude zomhlaba.” (IZe. 1:8) Babeza kuwenza njani lo msebenzi? Ewe kona wayebathembisile ukuba babeza kufumana umoya oyingcwele. (IZe. 1:5) Nakuba kunjalo, umsebenzi wokushumayela owawuza kwenziwa emhlabeni wonke wawufuna kubekho abantu abaza kukhokela nabaza kuwulungelelanisa. Mandulo, ukuze akhokele aze alungelelanise abantu bakhe, uYehova wasebenzisa abantu ababemmela. Ngoko, kusenokwenzeka ukuba abapostile babezibuza, ‘Ngaba uYehova wayeza kunyula inkokeli entsha?’

3. (a) Emva kokuba uYesu enyukele ezulwini, sesiphi isigqibo esibalulekileyo esenziwa ngabapostile ababethembekile? (b) Siza kuthetha ngantoni kweli nqaku?

 3 Kungaphelanga neeveki ezimbini emva koko, abafundi bakaYesu bahlola iZibhalo, bathandaza becela uThixo abakhokele, baza bakhetha uMatiya ukuba abe ngumpostile we-12 endaweni kaYudas Skariyoti. (IZe. 1:15-26) Kutheni kwakubalulekile kubo nakuYehova ukukhetha omnye umpostile? Kungenxa yokuba uMatiya wayenendima ebaluleke kakhulu kwintlangano kaYehova. * UYesu akazange akhethe abapostile ukuze bamkhaphe nje xa eshumayela, kodwa babe nendima ebalulekileyo phakathi kwabantu bakaThixo. Yayiyintoni loo ndima, ibe uYehova esebenzisa uYesu wabenza njani bayilungela? Leliphi ilungiselelo elifana nelo elikhoyo namhlanje kubantu bakaThixo? Ibe ‘sinokubakhumbula njani abo bakhokelayo phakathi kwethu,’ ingakumbi abo ‘balikhoboka elithembekileyo neliyingqondi’?​—Heb. 13:7; Mat. 24:45.

IQUMRHU ELIBONAKALAYO ELINENKOKELI ENGABONAKALIYO

4. Ngenkulungwane yokuqala, babenayiphi indima abapostile nabanye abadala baseYerusalem?

4 NgePentekoste ka-33 C.E., abapostile baqalisa ukukhokela ibandla lamaKristu. Ngeso sihlandlo “uPetros wema kunye nabalishumi elinanye” waza wathetha ngenyaniso esindisa ubomi kumaYuda nakwabo baguqukele ebuYudeni. (IZe. 2:14, 15) Abaninzi baba ngamakholwa. Emva koko, la maKristu matsha ‘aqhubeka ezinikela emfundisweni yabapostile.’ (IZe. 2:42) Abapostile babejonga indlela esetyenziswa ngayo imali yebandla. (IZe. 4:34, 35) Babehoye nezinto eziqinisa ukholo lwabantu bakaThixo. Bathi: “Siya kuzinikela emthandazweni nakubulungiseleli belizwi.” (IZe. 6:4) Bamisela amadoda angamaKristu anamava ukuba ahambisele phambili umsebenzi wevangeli kweminye imimandla. (IZe. 8:14, 15) Ekuhambeni kwexesha nabanye abadala abathanjisiweyo basebenza nabapostile ekwalathiseni imicimbi yebandla. Baba liqumrhu elilawulayo, besalathisa onke amabandla.​—IZe. 15:2.

5, 6. (a) Umoya oyingcwele walinika njani amandla iqumrhu elilawulayo? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.) (b) Iingelosi zalinceda njani iqumrhu elilawulayo? (c) ILizwi LikaThixo lalikhokela njani iqumrhu elilawulayo?

5 AmaKristu enkulungwane yokuqala ayiqonda into yokuba iqumrhu elilawulayo lalikhokelwa nguYehova uThixo esebenzisa inkokeli yawo, uYesu. Kutheni ayeqinisekile ngaloo nto? Okokuqala, iqumrhu elilawulayo laliwafumana kumoya oyingcwele amandla. (Yoh. 16:13) Umoya oyingcwele wathululwa phezu kwawo onke amaKristu athanjisiweyo, kodwa wenza ngokukhethekileyo ukuba abapostile nabanye abadala baseYerusalem bakwazi ukuba ngabaveleli. Ngokomzekelo ngo-49 C.E., ngumoya oyingcwele owakhokela iqumrhu elilawulayo ukuba lifikelele kwisigqibo ngombandela wolwaluko. Amabandla alandela olo lwalathiso yaye “aqhubeka eqiniswa elukholweni yaye esanda ngenani imihla ngemihla.” (IZe. 16:4, 5) Ileta ekwakubhalwe kuyo eso sigqibo nayo ibonisa ukuba ngenxa yomoya oyingcwele, iqumrhu elilawulayo lalinesiqhamo somoya kaThixo, esiquka uthando nokholo.​—IZe. 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23.

6 Okwesibini, iingelosi zalinceda iqumrhu elilawulayo. Ngaphambi kokuba uKorneli abe ngumntu wokuqala weentlanga  ongalukanga obhaptizwayo, ingelosi yathi makathumele kubizwe umpostile uPetros. Emva kokuba uPetros eshumayele kuKorneli nakwintsapho yakhe, umoya oyingcwele wathululwa kubo nangona amadoda ayengalukanga. Oku kwanceda abapostile nabanye abazalwana bakuthobela ukuthanda kukaThixo baza babamkela abantu beentlanga abangalukanga ebandleni. (IZe. 11:13-18) Ngaphezu koko, umoya oyingcwele wenza umsebenzi wokushumayela owawusalathiswa liqumrhu elilawulayo ukuba wenziwe ngokukhawuleza. (IZe. 5:19, 20) Okwesithathu, iqumrhu elilawulayo lakhokelwa liLizwi LikaThixo. Enoba babesombulula imicimbi ephathelele iimfundiso zeBhayibhile okanye babesalathisa ibandla, abo badala bathanjiswe ngomoya babekhokelwa ziZibhalo.​—IZe. 1:20-22; 15:15-20.

7. Kutheni sinokuthi amaKristu okuqala ayekhokelwa nguYesu?

7 Nangona iqumrhu elilawulayo lalinegunya kwelo bandla lokuqala, lalisazi kakuhle ukuba nguYesu inkokeli yalo. Umpostile uPawulos wathi: “Bambi [uYesu] wabanika ukuba babe ngabapostile. Masithi ngalo uthando sikhule ezintweni zonke kuye lowo uyintloko, uKristu.” (Efe. 4:11, 15) Endaweni yokuzibiza ngompostile obalaseleyo, ‘abafundi ngolwalathiso lobuthixo babizwa ngokuba ngamaKristu.’ (IZe. 11:26) Ewe kona uPawulos wabonisa ukuba kubalulekile ‘ukubambelela nkqi kwizithethe’ okanye kwindlela yokwenza izinto ephuma eZibhalweni eyadluliselwa ngabapostile nangamanye amadoda akhokelayo. Kodwa ke, waphinda wathi: “Ndifuna nazi ukuba intloko yayo yonke indoda [kuquka onke amalungu equmrhu elilawulayo] nguKristu, . . . intloko kaKristu nguThixo.” (1 Kor. 11:2, 3) Ethobela uYehova uThixo, iNtloko yakhe, uKristu Yesu ababengamboni nowayezukisiwe, yayinguye owayekhokela ibandla.

“LO ASINGOMSEBENZI WOMNTU”

8, 9. Ngasekupheleni kweminyaka yoo-1800, yeyiphi indima awaba nayo uMzalwan’ uRussell?

8 Ngasekupheleni kweminyaka yoo-1800, uCharles Taze Russell nabanye abahlobo bakhe bazama ukubuyisela unqulo lwenene. Ukuze bakwazi ukusasaza inyaniso ngeelwimi ezahlukeneyo, ngo-1884 kwasekwa ngokusemthethweni iZion’s Watch Tower Tract Society, ibe uMzalwan’ uRussell waba ngumongameli. * Wayeyifunda kakuhle iBhayibhile yaye wabhenca ukungachani kweemfundiso ezifana nethi uthixo uneziqu ezithathu, nethi umphefumlo awufi. Waqonda ukuba xa uYesu ebuya wayengazokubonakala, nokuba “amaxesha amisiweyo eentlanga” ayeza kuphela ngo-1914. (Luka 21:24) UMzalwan’ uRussell wasebenzisa ixesha, amandla nemali ukuze axelele nabanye abantu ngezi mfundiso. Kucacile ukuba ngelo xesha libalulekileyo, uMzalwan’ uRussell wayesetyenziswa nguYehova nayintloko yebandla.

9 UMzalwan’ uRussell wayengafuni ukuzukiswa ngabantu. Ngo-1896 wabhala wathi: “Asifuni ukuba kuzukiswe, okanye kunqulwe thina okanye oko sikubhalayo; yaye asifuni kubizwa ngokuthi Mfundisi okanye Rabhi. Yaye asinqweneli nokuba kubekho nabaphi na abantu abaya kubizwa ngamagama ethu.” Kamva wathi: “Lo asingomsebenzi womntu.”

10. (a) UYesu walimisela nini “ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi”? (b) Khawutsho, iQumrhu Elilawulayo liye lahlulwa njani kuMbutho?

10 Ngo-1919, emva kweminyaka emithathu eswelekile uMzalwan’ uRussell, uYesu wamisela “ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi.” Walimisela ukuba lenze ntoni?  Ukuze linike abendlu ‘ukutya ngexesha elifanelekileyo.’ (Mat. 24:45) Kwangaloo minyaka, iqaqobana labazalwana abathanjisiweyo elalikhonza kwikomkhulu eliseBrooklyn, eNew York, lalisele libhala yaye lisasaza iincwadi ezithetha ngeBhayibhile kubalandeli bakaYesu. Igama elithi “iqumrhu elilawulayo” liqale ukusetyenziswa kwiincwadi zethu ngeminyaka yoo-1940, ibe kwakucingwa ukuba libhekisela kwiWatch Tower Bible and Tract Society. Kodwa ke, ngo-1971, iQumrhu Elilawulayo lahlulwa kwiWatch Tower Society​—umbutho osemthethweni kungekhona umbutho osekelwe kwiZibhalo​—nakubalathisi bayo. Ukususela ngoko iQumrhu Elilawulayo laquka abazalwana abathanjisiweyo abangengabo abalathisi boMbutho. Kutshanje, abazalwana abafanelekayo ‘bezinye izimvu’ baye bangabalathisi balo Mbutho usemthethweni neminye imibutho esetyenziswa yintlangano, ibe oko kwenza ukuba iQumrhu Elilawulayo lixakeke kukufundisa nokugqithisela ulwalathiso. (Yoh. 10:16; IZe. 6:4) IMboniselo yange-15 kaJulayi 2013, yathi “ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi” liqela elincinane labazalwana abathanjisiweyo elibumba iQumrhu Elilawulayo.

Iqumrhu elilawulayo ngoo-1950

11. Lisebenza njani iQumrhu Elilawulayo?

11 IQumrhu Elilawulayo lenza izigqibo ezibalulekileyo kunye. Yenzeka njani loo nto? Amalungu alo aba nentlanganiso qho ngeveki, ibe loo nto iwenza akwazi ukunxibelelana kwaye amanyane. (IMize. 20:​18) Usihlalo uyatshintsha qho ngonyaka kuba akukho lungu leQumrhu Elilawulayo libaluleke ngaphezu kwelinye. (1 Pet. 5:⁠1) Noosihlalo beekomiti ezintandathu zeQumrhu Elilawulayo bayatshintshatshintsha ngendlela efanayo. Lungu ngalinye lelo qumrhu aliziboni liyinkokeli yabazalwana balo, kodwa lizibona ‘lingowendlu’ ofumana ukutya kwikhoboka elithembekileyo yaye lithobela ulwalathiso lwelo khoboka.

Ukususela ekumiselweni kwalo ngo-1919, ikhoboka elithembekileyo belilungiselela abantu bakaThixo ukutya kokomoya (Jonga isiqendu 10, 11)

“NGUBANI NGOKWENENE OLIKHOBOKA ELITHEMBEKILEYO NELIYINGQONDI?”

12. Ekubeni iQumrhu Elilawulayo lingaphefumlelwanga, ibe lizenza iimpazamo, yeyiphi imibuzo ephakamayo?

12 IQumrhu Elilawulayo aliphefumlelwanga ibe liyazenza iimpazamo. Ngoko, linokuphazama kwizinto ezidibene nonqulo okanye ekwalathiseni intlangano. Phofu, iWatch Tower Publications Index inomxholo othi “Beliefs Clarified (Iimfundiso Ezicacisiweyo)” odwelisa indlela eye yatshintsha ngayo indlela esiziqonda ngayo ezinye iZibhalo ukususela ngo-1870. UYesu akazange athi ikhoboka elithembekileyo lakhe laliza kusinika ukutya okugqibeleleyo. Ngoko sinokuwuphendula njani umbuzo kaYesu othi: “Ngubani ngokwenene olikhoboka elithembekileyo neliyingqondi?” (Mat. 24:45) Bobuphi ubungqina obubonisa ukuba iQumrhu Elilawulayo lilo elo khoboka? Makhe sibone ubungqina kwizinto ezintathu ezazikhokela iqumrhu elilawulayo lenkulungwane yokuqala.

13. Umoya oyingcwele ulincede njani iQumrhu Elilawulayo?

13 Umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uye wanceda iQumrhu Elilawulayo laqonda iimfundiso eziseBhayibhileni ebezingaqondwa ngaphambili. Ngokomzekelo, khawujonge oluya ludwe lweemfundiso ezicacisiweyo besithethe ngalo kwisiqendu esandulela esi. Ngokuqinisekileyo akukho mntu ofanele anconywe ngokufumana nangokucacisa ‘izinto ezinzulu zikaThixo’! (Funda eyoku-1 kwabaseKorinte 2:10.) IQumrhu Elilawulayo nalo litsho la mazwi ompostile uPawulos: “Ezi zinto sikwazithetha, kungekhona ngamazwi afundiswa ngobulumko babantu, kodwa ngalawo afundiswa ngomoya.” (1 Kor. 2:3) Emva kokuba bekukho  uwexuko nabantu bengaziqondi iZibhalo kangangamakhulu eminyaka, yintoni enye ngaphandle komoya oyingcwele eyenze iZibhalo zaqondwa ngakumbi ukususela ngo-1919?

14. Ngokutsho kweSityhilelo 14:6, 7, namhlanje iingelosi zibanceda njani abantu bakaThixo?

14 Iingelosi. Namhlanje iQumrhu Elilawulayo linembopheleleko enkulu yokuvelela umsebenzi wokushumayela owenziwa ehlabathini lonke ngabavakalisi abangaphezu kwezigidi ezisibhozo. Yintoni eyenze loo msebenzi uphumelele? Phakathi kwezinye izinto, kukuba iingelosi ziyancedisa kulo msebenzi. (Funda iSityhilelo 14:6, 7.) Baninzi abavakalisi abaye bashumayela kumntu obegqib’ okuthandaza efuna ukuncedwa! * Ekubeni sincedwa ziingelosi, umsebenzi wokushumayela nowokwenza abafundi uye wanda nangona sichaswa ngokukrakra kwamanye amazwe.

15. Ngowuphi umahluko okhoyo phakathi kweQumrhu Elilawulayo kunye neenkokeli zeecawa zamaKristu? Yenza umzekelo.

15 ILizwi LikaThixo. (Funda uYohane 17:17.) Khawucinge ngoko kwenzeka ngo-1973. IMboniselo yowoku-1 kuDisemba yabuza lo mbuzo: “Ingaba . . . abantu abangekawoyisi umkhwa wecuba balufanelekele ubhaptizo?” Yaphendula yathi: “Ubungqina besiBhalo buphuhlisa isigqibo sokuba abalufanelanga.” Emva kokuchaza  izibhalo ezithetha ngalo mba, iMboniselo yacacisa ukuba kutheni umntu ongafuniyo ukuyeka ukutshaya efanele asuswe kubudlelane. (1 Kor. 5:7; 2 Kor. 7:1) Yathi: “Kodwa oku akuthethi mzamo wakwenza ngenyanzelisayo, yobuzwilakhe indlela. Ubungqongqo eneneni buphuma kuThixo, ozivakalisa ngeliZwi lakhe elibhaliweyo.” Ngaba lukho olunye unqulo oluye lwanamathela ngokupheleleyo kwiLizwi LikaThixo, kwanaxa oko kungumnqantsa kwamanye amalungu alo? Enye incwadi ethetha ngonqulo yaseMerika ithi: “Iinkokeli zeecawa zamaKristu ziye zazitshintsha iimfundiso zazo ukuze zihambisane neenkolelo neembono zamalungu azo kunye nezabantu basekuhlaleni.” Ukuba wona amalungu eQumrhu Elilawulayo akhokelwa liLizwi LikaThixo xa esenza izigqibo kungekhona ziimbono zabantu, ngubani ngokwenene okhokela abantu bakaThixo namhlanje?

“BAKHUMBULENI ABO BAKHOKELAYO PHAKATHI KWENU”

16. Yeyiphi enye indlela esinokulikhumbula ngayo iQumrhu Elilawulayo?

16 Funda amaHebhere 13:7. Igama elithi “bakhumbuleni” linokuguqulelwa nangokuthi “baqukeni.” Ngoko, enye indlela ‘esinokubakhumbula ngayo abo bakhokelayo’ kukuquka iQumrhu Elilawulayo xa sithandaza. (Efe. 6:18) Cinga ngembopheleleko elinayo yokulungiselela ukutya kokomoya, yokuvelela umsebenzi wokushumayela owenziwa ehlabathini lonke, neyokujonga indlela esetyenziswa ngayo iminikelo. Siyabona ukuba liyafuna nyhani ukuthandazelwa!

17, 18. (a) Sisebenzisana njani neQumrhu Elilawulayo? (b) Xa sishumayela sibonisa njani ukuba sixhasa ikhoboka elithembekileyo noYesu?

17 Ukukhumbula iQumrhu Elilawulayo akuphelelanga nje ekulithandazeleni kodwa kukwaquka ukulandela ulwalathiso lwalo. IQumrhu Elilawulayo lidlulisela ulwalathiso ngeencwadi nakwiintlanganiso zethu neendibano. Kwakhona, limisela abaveleli beziphaluka, baze bona bamisele abadala emabandleni. Abaveleli besiphaluka nabadala bakhumbula iQumrhu Elilawulayo ngokuthi benze ngokolwathiso abalufumanayo. Sonke sibonisa ukuba siyayihlonela iNkokeli yethu, uYesu, ngokuthi sithobele amadoda awasebenzisayo ukuze asalathise.​—Heb. 13:17.

18 Enye indlela esilikhumbula ngayo iQumrhu Elilawulayo kukuzilahlela nofele kumsebenzi wokushumayela. UPawulos wathi masixelise ukholo lwabo bakhokelayo phakathi kwethu. Ikhoboka elithembekileyo liye labonisa ukholo oluqinileyo ngokuthi likukhuthalele ukusasaza iindaba ezilungileyo zoBukumkani. Ngaba nawe ungomnye wezinye izimvu ezixhasa abathanjiswa kulo msebenzi ubaluleke kangaka? Uya kuvuya ngokwenene xa iNkokeli yakho, uYesu isithi: “Ekubeni nenjenjalo koyena mncinane waba bazalwana bam, nenjenjalo nakum.”​—Mat. 25:34-40.

19. Kutheni uzimisele ukulandela iNkokeli yethu, uYesu?

19 Xa uYesu wabuyela ezulwini zange abashiy’ enyanyeni abalandeli bakhe. (Mat. 28:20) Wayeyazi kakuhle indlela umoya oyingcwele, iingelosi neLizwi LikaThixo ezamnceda ngayo wakwazi ukukhokela ngoxa wayelapha emhlabeni. Ngoko uye walinceda ikhoboka elithembekileyo kwangazo. AmaKristu athanjisiweyo, angamalungu elo khoboka, ‘ahlala eyilandela iMvana kungakhathaliseki apho iya khona.’ (ISityhi. 14:4) Ngokulandela ulwalathiso lwawo, silandela iNkokeli yethu, uYesu. Kungekudala uya kusikhokelela kubomi obungenasiphelo. (ISityhi. 7:14-17) Akukho nkokeli ingumntu enokusithembisa loo nto!

^ isiqe. 3 Kuyabonakala ukuba uYehova wayefuna abapostile abayi-12 ukuba babe ‘ngamatye esiseko alishumi elinesibini’ seYerusalem Entsha. (ISityhi. 21:14) Ngoko, kwakungeyomfuneko ukuba abapostile abafe bethembekile ukuba bathatyathelwe indawo ngomnye umntu.

^ isiqe. 8 Ukususela ngo-1955, lo mbutho waziwa ngokuba yiWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ isiqe. 14 Jonga incwadi ethi ‘Ukunikela Ubungqina Obucokisekileyo’ NgoBukumkani BukaThixo, iphe. 58-59.