Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Disemba 2016

Ngaba Usakhumbula?

Ngaba Usakhumbula?

Ngaba uye wazifunda kakuhle iiMboniselo zakutshanje? Khawubone ukuba ungayiphendula kusini na le mibuzo:

Wayethetha ngesono esinjani uYesu kuMateyu 18:15-17?

Wayethetha ngokungavisisani okubakho phakathi kwamaKristu okunokulungiswa kungakhange kubandakanywe abanye abantu. Kodwa sisono esinzulu esinokubangela umntu asuswe kubudlelane xa engavumi ukuyilungisa loo nto. Ngokomzekelo, esi ‘sono’ sinokuquka izinto ezifana nobuqhetseba okanye ukunyelisa.​—w16.05, iphe. 7.

Yintoni onokuyenza ukuze uzuze kufundo lweBhayibhile?

Unokwenza oku: Funda ngengqondo ephangaleleyo, ukhangele izinto onokuzisebenzisa; zibuze imibuzo enjengothi ‘Ndinokuyisebenzisa njani le nto ekuncedeni abanye?’; uze usebenzise izixhobo ezikhoyo ukuze uphande loo nto ubuyifunda.​—w16.05, iphe. 28-30.

Ngaba akufanelekanga ukuba umKristu abe buhlungu xa eswelekelwe kuba enethemba lovuko?

Ukukholelwa kuvuko akuyiphelisi intlungu ayivayo umKristu xa eswelekelwe. UAbraham wazila kwakusweleka uSara. (Gen. 23:2) Ethubeni, loo ntlungu iya kudamba.​—wp16.3, iphe. 4.

Kumbono kaHezekile okwisahluko 9, indoda enophondo lweinki lukanobhala kunye namadoda amathandathu anezixhobo zokukroboza afuzisela ntoni?

Ngendlela esiqonda ngayo, afuzisela imikhosi yasezulwini eyayiyinxalenye yokutshatyalaliswa kweYerusalem, neza kuba yinxalenye yokutshatyalaliswa kwehlabathi elingendawo likaSathana ngeArmagedon. Namhlanje, indoda enophondo lweinki ifuzisela uYesu Kristu, ophawula abaza kusinda.​—w16.06, iphe. 31-32.

Ziintoni eyasinda kuzo iBhayibhile?

Yasinda (1) ekonakaleni kwezinto eyayibhalwe kuzo, ezinjengompapiri nezikhumba; (2) kwinkcaso yeenkokeli zepolitiki nakubefundisi abazama ukuyitshabalalisa; kunye (3) nakwimizamo yokutshintsha oko kubhalwe kuyo.​—wp16.4, iphe. 4-7.

Yintoni anokuyenza umKristu ukuze aphile ubomi obulula?

Zazi ezona zinto uzidingayo uze unciphise inkcitho yakho kwizinto ezingeyomfuneko. Yisebenzise kakuhle imali yakho. Phungula izinto ongazisebenzisiyo, kwaye ubhatale onke amatyala akho. Zama umsebenzi okunika ixesha elingakumbi kwaye ucebe indlela onokuyandisa ngayo inkonzo yakho.​—w16.07, iphe. 10.

IBhayibhile ithi yintoni exabiseke ngakumbi kunegolide?

UYobhi 28:12, 15 ubonisa ukuba ubulumko bukaThixo buxabiseke ngakumbi kunegolide okanye isilivere. Xa ubufuna, zama ukuhlala uthobekile kwaye unokholo oluqinileyo.​—w16.08, iphe. 18-19.

Ngaba namhlanje kufanelekile ngabazalwana ukuba nentshebe?

Kwezinye iindawo, intshebe echetywe kakuhle yamkelekile ibe ayenzi abantu bangasimameli xa sishumayela. Nakubeni kunjalo, abanye abazalwana basenokugqiba ekubeni bangabi nayo. (1 Kor. 8:9) Kwezinye iindawo, intshebe asiyonto iqhelekileyo ibe akwamkelekanga ukuba amaKristu abe nayo.​—w16.09, iphe. 21.

Kutheni simele silithembe ibali leBhayibhile likaDavide noGoliyati?

Kuthiwa uGoliyati wayeziisentimitha eziyi-15 ukudlula oyena mntu mde kule mihla. UDavide wakha waphila, njengoko sinokubona kwimibhalo yamandulo ethetha ngendlu kaDavide nakoko kwathethwa nguYesu. Iinkcukacha eziphathelele indawo abalwela kuyo zichanile.​—wp16.5, iphe. 13.

Ulwazi, ukuqonda, nobulumko zahluke njani?

Umntu onolwazi sukube eqokelele inkcazelo okanye izibakala. Oqondayo yena sukube esazi indlela izinto ezinxibelelana ngayo. Isilumko ngumntu odibanisa into ayaziyo kunye nayiqondayo aze azisebenzise.​—w16.10, iphe. 18.