UCINGA NTONI?

Ngaba zikho nyhani iingelosi? IBhayibhile ithi:

“Mbongeni uYehova, nina zingelosi zakhe, zomeleleyo ngamandla, zenza ilizwi lakhe. Ngokuphulaphula isandi selizwi lakhe.” ​INdumiso 103:20.

Le Mboniselo ichaza into ethethwa yiBhayibhile ngeengelosi nendlela ezibuchaphazela ngayo ubomi bethu ngoku.