Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  No. 5 2016

ENtilini kaElaha

Ibali LikaDavide NoGoliyati—Ngaba Liyinyani?

Ibali LikaDavide NoGoliyati—Ngaba Liyinyani?

Abanye abantu bayazibuza enoba ibali likaDavide noGoliyati yintsomi okanye yinto eyenzeka nyhani na. Ngaba nakuwe ukhe wathi qatha loo mbuzo xa ubufunda inqaku eliphambi kweli? Ukuba uthi ewe, khawucingisise ngale mibuzo mithathu siza kuthetha ngayo.

1 | Ngaba ukho umntu onokuba ziimitha eziyi-2,9 ubude?

IBhayibhile ithi uGoliyati “wayephantse ukuba ziimitha ezintathu ubude.” (1 Samuweli 17:4, iBhayibhile yesiXhosa ka-1996) Abanye babetha ngenqindi phantsi besithi akanakuba wayemde ngolo hlobo uGoliyati, kodwa khawucinge ngoku: Kule mihla, kuthiwa oyena mntu mde ungaphezu kweemitha eziyi-2,7. Ngaba ke ingumnqa into yokuba uGoliyati wayemde ngolo hlobo? Wayengowohlanga lwamaRefa, abantu ababedume ngokuba ziingxilimbela. Enye ingxelo yaseYiputa eyabhalwa kwiminyaka yoo-1200 ithi amajoni awayesoyikeka aseKanan ayeziimitha eziyi-2,4 ubude. Ngoko nakuba ingaqhelekanga indlela ekuthiwa wayemde ngayo uGoliyati, akunaba kuyaxokwa.

2 | Ngaba uDavide wayengumntu wokwenene?

Abaphengululi bakhe bazama ukumenza umntu wasentsomini, kodwa zange bakwazi. Abembi bezinto zakudala bafumene imibhalo yakudala ethetha “ngendlu kaDavide.” NoYesu Kristu xa wayethetha ngaye wayethetha ngomntu wokwenene. (Mateyu 12:3; 22:43-45) Ingxelo ethi uYesu wayenguMesiya ixhaswa ziinkcukacha zeminombo emibini ebonisa ukuba uphuma kwinzala kaKumkani uDavide. (Mateyu 1:6-16; Luka 3:23-31) Kucacile ke ngoko ukuba uDavide wayengumntu wokwenene.

3 | Ngaba iziganeko ezichazwe kweli bali zenzeka kwindawo yokwenene?

IBhayibhile ithi lo mlo wawusentilini kaElaha. Ide ithi amaFilisti ayemise iinkampu kwithafa eliphakathi kwedolophu iSokho neAzeka. Wona amaSirayeli ayemise kwintlambo ejongene nelo thafa. Ngaba ezi ziindawo ezazikho ngokwenene?

Khawuve into ethethwa ngomnye osandul’ ukuya kubona ezi ndawo, uthi: “Umntu owayesibonisa ezi ndawo, owayengengomntu wecawa, wasisa entilini kaElaha. Senyuka saya kutsho kwincopho yenduli. Njengoko sasijonge loo ntlambo ayemise kuyo amaSirayeli, wathi masifunde eyoku-1 kaSamuweli 17:1-3. Emva koko wasikhombisa ngaphaya kwayo, wathi: ‘Ngasekhohlo, ngamabhodlo eSokho.’ Wajika wajonga kwelinye icala waza wathi, ‘Phaya, ngasekunene kwenu ngamabhodlo aseAzeka. AmaFilisti ayemise iinkampu phakathi kwezo dolophu, kula mathafa niwajongileyo. Ngoko kusenokwenzeka ukuba simi kwindawo ezazimiswe kuyo iinkampu zamaSirayeli.’ Ndacinga ngoSawule noDavide bemi kanye kwindawo endandimi kuyo. Emva koko sehla saya kutsho kwelo thafa apho sanqumla intlambo eyomileyo eyayinamatye amaninzi. Apho ndaba nomfanekiso-ngqondweni kaDavide echola amatye amahlanu amancinci, awabulala uGoliyati ngelinye lawo.” Loo mntu wayekhenkethiswa kwezi ndawo, wayithanda kakhulu indlela ezichane ngayo iinkcukacha eziseBhayibhileni.

Akukho nto inokubangela ukuba sithandabuze ukuchana kweli bali. Lithetha ngabantu bokwenene neendawo ezazikho. Eyona nto ibaluleke nangakumbi kukuba libhalwe kwiLizwi likaThixo eliphefumlelweyo elivela kuThixo oyinyaniso ‘nongenakuxoka.’—Tito 1:2; 2 Timoti 3:16.