UCINGA NTONI?

Ngaba xa sisifa kuthande uThixo? IBhayibhile ithi: “[UThixo] uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa.”​ISityhilelo 21:4.

Le Mboniselo ichaza into ethethwa yiBhayibhile ngobomi nokufa.