Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  No. 4 2016

Ngaba Ihlabathi Elingenagonyamelo Liya Kuze Libekho?

Ngaba Ihlabathi Elingenagonyamelo Liya Kuze Libekho?

Ngaba wena okanye ilungu lentsapho yakho nakha naba ngamaxhoba ogonyamelo? Ngaba unesizathu sokucinga ukuba ungalilo? Ugonyamelo kuthiwa “luya lusiba yingxaki kwimpilo yabantu ehlabathini lonke.” Masithethe ngeminye yemizekelo yogonyamelo.

UKUXHATSHAZWA EKHAYA NANGOKWESONDO: IZizwe Ezimanyeneyo zithi: “Ibhinqa elinye kwamathathu lakhe laxhatshazwa emzimbeni okanye ngokwesondo ngumntu elithandana nalo.” Okubuhlungu kukuba, “kuqikelelwa ukuba ehlabathini lonke, ibhinqa elinye kwamahlanu liza kudlwengulwa okanye libhungce ekudlwengulweni.”

UBUNDLOBONGELA BASESITRATWENI: Iingxelo zibonisa ukuba, eMerika kukho amaqela emigulukudu angaphezu kwe-30 000. KuMbindi nakuMzantsi Merika, phantse umntu omnye kwabathathu uye waba lixhoba logonyamelo.

UKUGETYENGWA: Kuqikelelwa ukuba kunyaka osandul’ ukuphela kuye kwabulawa phantse isiqingatha sesigidi sabantu, nani elo elingaphezu kwelabantu ababulewe kwiimfazwe. Owona mlinganiselo uphakamileyo wokubulawa kwabantu useMazantsi eAfrika nakuMbindi Merika, ezinomlinganiselo owuphinda ngaphezu kwezihlandlo ezine owehlabathi lonke. Kunyaka omnye, kuMbindi nakuMzantsi Merika kuye kwabulawa abantu abangaphezu kwe-100 000, bamalunga ne-50 000 ababulewe eBrazil. Ngaba singabakho isicombululo sogonyamelo esinokuhlala sihleli?

NGABA LUNOKUPHELISWA UGONYAMELO?

Kutheni luxhaphake kangaka ugonyamelo? Ezinye zezizathu zezi: ukungavani ngenxa yokungalingani ngendlela yokuphila nemali, ukungakhathaleli abanye abantu, ukusetyenziswa kakubi kotywala neziyobisi, ukubona kwabantwana abantu abadala bexambulisana nangenxa yokuba abantu abanogonyamelo bebonakala besenza unothanda.

Kwezinye iindawo emhlabeni ulwaphulo-mthetho lukwazile ukuthothiswa. Iingxelo zibonisa ukuba eSão Paulo, eBrazil, ukubulawa kwabantu kuye kwehla nge-80 pesenti kule minyaka ilishumi idlulileyo. Sekunjalo, kukho lonke uhlobo lobundlobongela kweso sixeko, izinga lokubulawa kwabantu, iseyi-10 kubantu abayi-100 000. Yintoni enokuluphelisa nya ugonyamelo?

Isicombululo sogonyamelo siquka abantu—izimo zabo zengqondo nendlela abaziphatha ngayo. Ukuze abantu abanogonyamelo batshintshe, iimpawu ezifana nekratshi, ukunyoluka nokuzicingela zifanele zithatyathelwe indawo luthando, intlonelo kunye nokukhathalela abanye.

Yintoni enokushukumisela umntu ukuba atshintshe kangaka? Makhe sicinge ngoko iBhayibhile ikufundisayo:

  • “Kuba ukumthanda uThixo kuko ukuthi, siyigcine imiyalelo yakhe.”—1 Yohane 5:3.

  • “Ukoyika uYehova kuthetha ukuthiya okubi.” *IMizekeliso 8:13.

Ukuthanda uThixo nokoyika ukumona kuye kushukumisele nabantu abanogonyamelo ukuba batshintshe  ubomi babo—kungekuphela nje indlela yabo yokwenza izinto kodwa nkqu nobuntu babo. Ngaba yenzeka ngokwenene le nto?

Khawucinge nje ngoAlex, * ochithe iminyaka eyi-19 edlulileyo esentolongweni eBrazil, ngenxa yokubetha abantu izihlandlo eziliqela. Waba liNgqina kaYehova ngonyaka ka-2000, emva kokufunda iBhayibhile namaNgqina. Ngaba utshintshile ngokwenene? Ewe, ibe uyazisola ngezinto ezimbi awazenzayo. Uthi: “Ndiye ndamthanda uThixo ngokundinceda ndizive ndixolelwe ngokwenene. Uthando nokuxabisa uYehova kuye kwandinceda ndazitshintsha iindlela zam.”

UCésar, ongowaseBrazil naye, wayeqhekeza exhomisa abantu ngompu. Wakwenza oko iminyaka eyi-15. Yintoni eyamenza watshintsha? Ngoxa wayesentolongweni, watyelelwa ngamaNgqina kaYehova waza naye wafunda iBhayibhile. UCésar uyacacisa: “Ndandiqala ukuba nenjongo ebomini. Ndafunda ukumthanda uThixo. Ndafunda nokumoyika—uloyiko lokwenza into embi ndize ndimvise kabuhlungu uYehova. Andifuni ukuba ngathi andinambulelo ngobubele bakhe. Olo thando noloyiko zandenza ndatshintsha.”

Funda indlela onokuphila ngayo kwihlabathi elingenalugonyamelo

Sifunda ntoni kula mava? IBhayibhile inamandla okutshintsha ubomi babantu ngendlela ephawulekayo—ngokutshintsha indlela yabo yokucinga. (Efese 4:23) UAlex, ebekuthethwe ngaye ngaphambilana, wongezelela athi: “Oko ndandikufunda eBhayibhileni kwakufana namanzi ayegalelwa kum, esusa iingcinga ezimbi ngokuthe ngcembe. Ezi zizinto endingazange ndicinge nokucinga ukuba ndingaziyeka.” Ewe, xa sigcwalisa iingqondo zethu ngoko kucocekileyo kuseBhayibhileni, ingacoca bonke ububi. ILizwi likaThixo linamandla okuhlambulula. (Efese 5:26) Umphumo kukuba, abantu abakhohlakeleyo nabacingela iziqu zabo banokutshintsha baze babe nobubele noxolo. (Roma 12:18) Ngoku baseluxolweni ngenxa yokusebenzisa imigaqo yeBhayibhile.—Isaya 48:18.

AmaNgqina kaYehova angaphezu kwezigidi ezisibhozo akumazwe ayi-240 aye ayifumana eyona nto enokuphelisa ugonyamelo. Abantu bazo zonke iintlanga, abakwimigangatho eyahlukeneyo yokuphila nabaneemvelaphi ezahlukeneyo baye bafunda ukumthanda nokumoyika uThixo nokuthandana, behlala njengentsapho yasehlabathini lonke enoxolo. (1 Petros 4:8) Oku kubonisa ngokucacileyo ukuba lingabakho ihlabathi elingenagonyamelo.

IHLABATHI ELINGENAGONYAMELO SELE LISEMNYANGO!

IBhayibhile ithembisa ukuba uThixo uza kuwucoca lo mhlaba lungabikho ugonyamelo. Eli hlabathi lanamhlanje ligcwaliswe lugonyamelo lilindelwe ‘yimini kaThixo yomgwebo neyentshabalalo yabantu abangenabuthixo.’ (2 Petros 3:5-7) Abantu abasoze baphinde bangonwabi ngenxa yabantu abanogonyamelo. Unokuqiniseka njani ukuba uThixo ufuna nyhani ukuluphelisa nya ugonyamelo?

IBhayibhile ithi, uThixo “umthiyile ngokuqinisekileyo nabani na othanda ugonyamelo.” (INdumiso 11:5) UMdali uthanda uxolo nobulungisa. (INdumiso 33:5; 37:28) Yiloo nto engasoze aqhubeke ebanyamezela abantu abanogonyamelo.

Ewe, ihlabathi elinoxolo liyeza. (INdumiso 37:11; 72:14) Kutheni ungafundi ngakumbi ngendlela onokukufanelekela ngayo ukuphila kwelo hlabathi lingenagonyamelo?

^ isiqe. 12 UYehova ligama likaThixo elichazwe eBhayibhileni.

^ isiqe. 14 Amagama atshintshiwe.