“Kuya kude kube nini na Yehova, ndikhalela uncedo, ungeva? Kuya kude kube nini na ndicela ukuba undincede kugonyamelo, ungandisindisi?” (Habhakuki 1:2, 3) La ngamazwi kaHabhakuki, indoda eyayithandwa nguThixo. Ngaba ayebonisa ukuba akanalukholo? Tu ke khona! UThixo wamqinisekisa ukuba wayenexesha alibekileyo aza kuphelisa ngalo izinto ezimbi.​—Habhakuki 2:2, 3.

Xa izinto ezimbi zisehlela wena okanye umntu omthandayo, kulula ukuvele uthi uThixo uyacotha, bekufanele ukuba sele enze into ngoku. Kodwa iBhayibhile ithi: “UYehova akacothi ngokuphathelele isithembiso sakhe, njengoko abanye becinga njalo, kodwa unomonde kuni ngenxa yokuba akanqweneli ukuba kutshabalale nabani na kodwa unqwenela ukuba bonke bafikelele enguqukweni.”​—2 Petros 3:9.

UZA KUNGENELELA NINI UTHIXO?

Kungekudala! UYesu wathi kwakuza kubakho isizukulwana esithile esasiya kubona izinto ezichaza ukuba ifikile imihla yokugqibela yale ‘nkqubo yezinto.’ (Mateyu 24:3-42) Ukwenzeka kwezinto ezazithethwe nguYesu kule mihla yethu kubonisa ukuba uThixo sele eza kungenelela. *

UThixo uza kuziphelisa njani zonke izinto ezimbi? Xa uYesu wayelapha emhlabeni wabonisa amandla uThixo anawo okuphelisa izinto ezimbi. Nantsi eminye imizekelo.

Iintlekele Zemvelo: Xa uYesu nabapostile babehamba ngesikhephe kuLwandle LwaseGalili, kwabakho isaqhwithi somoya omkhulu yangathi siza kuzika isikhephe ababehamba ngaso. Kodwa uYesu wabonisa ukuba yena noYise bayakwazi ukulawula amandla endalo. (Kolose 1:15, 16) Wavele wathi: “Yithi tu! Uzole!” Kwenzeka ntoni ke? “Wadamba umoya, kwabakho ukuzola okukhulu.”​—Marko 4:35-39.

Ukugula: UYesu wayesaziwa ngokuphilisa abantu abangaboniyo, abaqhwalelayo, ababexhuzula, ababeneqhenqa nazo naziphi na ezinye izigulo. “Wabaphilisa bonke ababephatheke kakubi.”​—Mateyu 4:23, 24; 8:16; 11:2-5.

Indlala: Esebenzisa amandla awanikwe nguThixo, uYesu wenza kwakho ukutya okuninzi kakhulu. IBhayibhile ithi wondla amawaka abantu kwade kwakabini.​—Mateyu 14:14-21; 15:32-38.

Ukufa: Into yokuba uYehova unamandla okuphelisa ukufa siyibona kwiziganeko ezintathu apho uYesu wavusa khona abantu abaswelekileyo. Wavusa nomntu owayesele eneentsuku ezine eswelekile.​—Marko 5:35-42; Luka 7:11-16; Yohane 11:3-44.

^ isiqe. 5 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngemihla yokugqibela, funda isahluko 9 sencwadi ethi, Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina KaYehova ibe ungayidawunlowuda simahla ku-www.jw.org/xh.