NGABA UTHIXO UKUKHATHALELE?

Xa kusehla iintlekele nezinto ezibuhlungu baze abantu basweleke, singazibuza ukuba ngaba uThixo uyayibona loo nto okanye uyikhathalele na. IBhayibhile ithi:

“Kuba amehlo kaYehova aphezu kwabo bangamalungisa, neendlebe zakhe zisingisele esikhungweni sabo; kodwa ubuso bukaYehova bunxamnye nabo benza izinto ezimbi.”​—1 Petros 3:12.

Le Mboniselo isibonisa indlela uThixo asinceda ngayo nento ayenzayo ukuze aphelise zonke izinto ezibuhlungu.